Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ny medarbejder i Skovforeningen

 
 
19. april 2006
Jan Søndergaard
 
 
Skovforeningen har ansat Marie-Louise Bretner som forstfuldmægtig i Erhvervspolitisk Afdeling. Stillingen er nyoprettet, og hovedopgaverne bliver:
  • Rådgivning af skovejere om Natura 2000
  • Udvikling af betaling til skove gennem EU's landdistriktsprogram
  • Udvikling af turisme i private skove
  • Generel rådgivning om jura og økonomi til private skovejere.
Marie-Louise Bretner er 33 år og forstkandidat/landskabsforvalter fra 2002.
 
Hun har være ansat i Fyns og Roskilde Amt, hvor hun i en politisk betonet hverdag har beskæftigede sig med bl.a. fredningssager, naturbeskyttelseslov og planlov. Marie-Louise har desuden siddet i sekretariatet for jordbrugskommissionen og arbejdet med regionplanudpegninger.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.