Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

700 forslag til udvikling af Europas skov- og træsektor

 
21.april 2006
Tanja Olsen, Dansk Skovforening
 
 
De europæiske skovejere (CEPF), træindustrier (CEI-Bois) og papirindustrier (CEPI) har sammen med forskere, praktikere, myndigheder og organisationer tænkt i to år over fremtiden for skov- og træsektoren i Europa.

Der er behandlet over 700 forslag til forskning og udvikling – fra skovdrift til papir og emballage, og fra træbyggeri til energi af træ.

Det hele er mundet ud i en storstilet plan - en Forest Based Sector Technology Platform. Den består af en en strategisk dagsorden for forskningen og en vision for 2030 om en konkurrencedygtig, videnbaseret og forbrugerorienteret industri der spiller en nøglerolle i et bæredygtigt samfund.

Dette arbejde er nøglen til samarbejde med EU om sektorens udvikling. Det er nemlig EU-kommisionen der har opfundet begrebet ”Technology Platform”. Sådan en platform skal være basis for samarbejde mellem offentlige og private parter om forskning og udvikling for at øge Europas konkurrenceevne og økonomiske vækst.

- Den nye teknologiske platform får afgørende betydning for hele skov- og træsektoren i Europa. Den samtænker hele sektoren fra frø til færdigvare og øger samarbejdet mellem erhverv og forskning. Det vil trække hele EU's indsats for forskning og udvikling i skovens og træets retning og give nye muligheder for forskning og udvikling, siger Niels Elers Koch, centerdirektør for Skov & Landskab.
 
 - I Danmark har erhverv og forskning arbejdet sammen indenfor Træcentret i fire år. Nu kan vi forstærke samarbejdet væsentligt med midler fra EU - og forhåbentlig få suppleret med danske og nordiske midler, fortsætter Niels Elers Koch.

Næste skridt er gennemføre de gode ideer. Der skal udvikles nye træprodukter der er tilpasset skiftende markeder og forbrugerønsker. Der skal udvikles et intelligent og effektivt produktionsapparat med et lavere energiforbrug end i dag. Tilgængeligheden og brugen af biomasse fra skoven skal øges. Skovene skal forvaltes bæredygtigt så de opfylder de mange forskellige krav der stilles til dem. Og skov- og træsektoren skal bidrage til Europas sociale udvikling.

De mange forskellige aktører - industrien, skovejerne, forskerne, myndighederne – skal fortsat være involveret hvis det skal lykkes. Det vil kaste en lang række af projekter af sig med forskellige finansieringskilder og modtagere.

Projekterne vil i det lange løb styrke både skov- og træsektorens konkurrencedygtighed og europæernes livskvalitet.
 
Dansk Skovforening vil nu, sammen med vores nordiske og europæiske søsterorganisationer, søge at få igangsat projekter som skovbruget får mest mulig gavn af.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.