Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Private skovejeres erfaringer med naturnær skovdrift8.maj 2006
Pressemeddelelse fra Skov- og Naturstyrelsen
 
 
Skov- og Naturstyrelsen vil gerne inspirere til en mere naturnær drift af de danske skove. Derfor har Styrelsen fået Skov & Landskab v/Palle Madsen til at indsamle eksempler på naturnær (eller anden naturvenlig) drift fra mere end 20 private skovejendomme. Eksemplerne er fra forskellige egne af landet, og repræsenterer vidt forskellige skovtyper, jordbunde og ejerforhold.

Naturnær skovdrift

 
Med naturnær skovdrift kan skovejeren tage større hensyn til dyr og planter, give muligheder for flere oplevelser og forhåbentlig også forbedre skovens økonomi ved at producere træ. De naturnære skove vil udover at være rige på oplevelser også bedre kunne modstå storme og ændringer i fremtidens klima.
 
De centrale principper for naturnær skovdrift er:
  • Vedvarende skovdække og naturlig foryngelse
  • Større anvendelse af hjemmehørende træarter
  • Flere forskellige træarter og træer af forskellig alder på det samme areal
  • Flere gamle træer, mere dødt ved og sikring af værdifulde nøglebiotoper
  • Færre grøfter og genskabelse af tidligere vådområder
Læs mere om private skovejers erfaringer med naturnær skovdrift.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.