Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Øget efterspørgsel i råtræmarkedet

21. september 2006
Jens Kristian Poulsen / Mikkel Holmstrup
Danske Skoves Handelsudvalg

Danske Skoves Handelsudvalg mødtes d. 18. september 2006 for at diskutere markedssituationen for løv og nåletræ. Konklusionerne fra mødet var:

  • Danske og tyske nåletræsavværker producerer i et særdeles højt tempo, og oplever kraftig efterspørgsel fra byggesektoren.

  • På markedet for skårne produkter i Tyskland ses markante prisstigninger mellem 25% og 60% på et år.

  • Den høje efterspørgsel på dansk korttømmer har trukket prisen op, og forventningen er stadigt stigende efterspørgsel i de kommende måneder.

  • På bøgemarkedet opleves let stigende interesse for træ af ringere kvalitet.

  • Salget af brænde til grossister og detailhandlere øges lokalt, og nogle skovejere har hævet prisen ca. 30 kr/rm, mens dette har været umuligt for andre.


LØV - bøgen i langsom bedring mens ask og eg møder stærk efterspørgsel 

Bøg
Der er indikationer på, at bøgemarkedet er i langsom bedring. Efterspørgslen på de ringere kvaliteter (B og C træ) er vokset - presset af den stigende efterspørgsel i Tyskland. Markedet for de bedre kvaliteter er fortsat svagt. Produktionen på de danske bøgesavværker er normal, mens færdigvareprisen endnu er lav i både Tyskland og Danmark

Eg, ask og ær 
Forventningerne til markedet for eg er positive. Signalerne fra Tyskland er stadig mangel på egeplankekævler, og det stemmer overens med Skovforeningens udbudsanalyse for Danmark, som sidste år viste dalende hugst i 2006. A-kævler i dimensionen over 60 cm blev ved indgangen til denne sæson handlet i omegnen af 3300 kr/m3 (august 2006).

Ask er vel efterspurgt. Især de brunkernede kævler ventes at have opkøbernes interesse i den kommende periode. Det er fortsat afgørende, at der ikke afviges fra de gældende klassificeringer, så eventuelle prisstigninger maskeres. Ved udgangen af sidste sæson blev de brune kævler handlet til omtrent 770 kr/m3.

Udbuddet af ær er som altid meget begrænset, og prisen synes at være stabil og høj, når man ser på informationerne i Skovforeningens prisstatistik.

Brænde
I foråret lod efterspørgslen på brænde fra grossister og til detail vente meget længe på sig. Fra maj måned og frem oplevedes imidlertid lokalt meget høj efterspørgsel, hvilket har ført til prisstigninger i omegnen af 30 kr/rm ved indgangen til den nye sæson. Til gengæld ser markedet for sankebrænde ud til fortsat at være vigende.
NÅL - markedet for korttømmer er præget af stærk efterspørgsel
 
Nåletræmarkedet i positiv udvikling
Den generelle oplevelse af nåletræmarkedet er opløftende. Handelsudvalget ser nu frem til et marked i bedring, hvilket er hårdt tiltrængt efter de kraftige prisfald fra stormfaldene i 1999 og 2005.

Markedet for skårne nåletræeffekter er præget af særdeles kraftige prisstigninger i Tyskland, hvor prisen på mange byggevarer er steget med ikke mindre end 25 – 60 % på et år.

Langtømmer
Markedet for langtømmer er forsat ganske mættet. Det skyldes vandlagre, som endnu ikke er tømte samt en generel vigende interesse for uafkortet tømmer i forhold til afkortet tømmer. De nyinvesteringer, som foretages på savværkssiden i disse år, er rettet mod opskæring af korttømmer. Vest for Storebælt er interessen større end mod øst. Også for uafkortet tømmer er der dog forhåbning om, at markedet fortsat retter sig.

Korttømmer
Korttømmer af rødgran efterspørges med stigende kraft i det danske marked. Eksportmarked er tillige særdeles attraktivt, og især de tyske savværker betaler høje priser for det danske træ. Korttømmerprisen i Tyskland er markant højere end i Danmark, men afsmitningen på det danske marked dæmpes foreløbig af høje transportomkostninger.

Der er begyndende interesse for træarter, som længe ikke har være efterspurgt, og afsætningen af sitka, grandis og ædelgran forløber derfor i et pænt tempo.

Ser man tilbage på prisudviklingen de forgangne måneder (figuren nedenfor) og den meget høje efterspørgsel, er der grund til optimisme.
 
Prisen på korttømmer af gran faldt kraftigt og hurtigt efter stormen, men har gennem de sidste måneder langsomt rettet sig. Se prisudviklingen på de øvrige sortimenter.


Emballagetræ
De gode konjunkturer for industrien som helhed betyder, at de danske og udenlandske emballageværker oplever gunstige afsætningsvilkår, og produktionen er meget høj i øjeblikket. Efterspørgslen på emballagetræ er således rigtig god, og prisen er steget med betydelig differentiering efter afstand til den aftagende industri.

Cellulosetræ
De svenske celluloseværker efterspørger fersk cellulosetræ af gran, men det stormfældede svenske træ har kunnet anvendes overraskende længe. Prisen var ca. 180 kr/m3 i august, mens den blandende nål blev handlet til ca. 160 kr/m3.
 
Energitræ
Markedet for energitræ er stadig præget af stormfaldet, som er årsag til, at der findes en del træ i markedet til lave priser. Der forventes en god efterspørgsel i løbet af vinteren blandt andet på grund af nedsat energiproduktion fra den svenske og norske sektor for vandkraft.
Markedet for nåletræ synes således i kraftig bedring, og Handelsudvalget har på den baggrund aftalt at mødes igen allerede medio november med henblik på at følge udviklingen.

Skovejende og associerede medlemmer af Skovforeningen kan under menupunktet ”Træmarkedet” på http://www.skovforeningen.dk/ følge med i priskurvernes udvikling måned for måned.

Kodeord til hjemmesiden kan rekvireres på 33 24 42 66.
 
Flere nyheder om råtræmarkedet.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.