Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ransagning af dansk skovbrug

 
 
30. januar 2007
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
Konkurrencestyrelsen har i dag ransaget Dansk Skovforening og en række andre organisationer i skovbruget. Konkurrencestyrelsen skriver blandt andet til Skovforeningen:
 
"Konkurrencestyrelsen har en formodning om at der på markedet for råtræ foregår konkurrencebegrænsende aktiviteter i form af aftaler om priser og forretningsbetingelser, produktionsbegærnsninger mv.
 
Konkurrrencestyrelsen har ligeledes en formodning om at Dansk Skovforening er involveret i disse aktiviteter.
 
Virksomheders aftaler om priser og forretningsbetinglser, produktionsbegrænsninger m.v. er omfattet af forbudet i Konkurrencelovens § 6, stk. 1.
 
..."
 
 

Skovforeningen afviser konkurrencebegrænsende aktiviteter

 
Skovforeningen kan ikke få oplyst hvad Konkurrencestyrelsen bygger sin formodning om konkurrencebegrænsende aktiviteter på.
 
Og vi undrer os stærkt over formodningen: Vi arbejder tværtimod for gennemsigtighed på træmarkedet for at fremme den frie konkurrence. Vores markedsinformation om træ består i at meddele skovejerne hvilke træpriser der betales - og hvor.
 
Vi giver ikke skovejerne råd om hvilke priser de bør sælge til i fremtiden - det er nemlig forbudt for Skovforeningen.
 
 

Den videre sagsgang

 
Konkurrencestyrelsen tog ved sin ransagning kopi af en bunke mails, notater og mødereferater.
 
Alt dette vil nu blive læst, og Konkurrencestyrelsen vil på den baggrund vurdere om man finder formodningen om konkurrencebegrænsende aktiviteter bekræftet. Derefter vil man enten henlægge eller forfølge sagen.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.