Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Tilskud til produktudvikling i skovbrug og træindustri

 
7. februar 2007
Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien, Skov- og Naturstyrelsen
 
 
Skov- og Naturstyrelsen yder årligt cirka 5 millioner kr. i tilskud til udviklingsprojekter i skovbruget og træindustrien.
 
Næste ansøgningsfrist er mandag den 2. april 2007 kl. 16.00. Der kan søges tilskud til:
  • produktudvikling i skovbruget
  • produktudvikling i forarbejdning og forædling af træprodukter og træbaserede produkter
  • fælles markedsføring af skovbrugs- og træindustriprodukter.
Vejledning og ansøgningsskema ligger på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
 
Afgørelse forventes meddelt primo juni.
 
Årets bevilling er 5,2 milloner kr. Hvis bevillingen ikke disponeres i 1. ansøgningsrunde, afvikles 2. runde i september. Der var i 2006 kvalificerede ansøgninger til hele bevillingen i 1. ansøgningsrunde.
 
Ansøgninger modtages pr. brev eller e-mail.
 
Der kan ikke ydes tilskud til møbelproduktion. Produktudvikling for møbelindustrien henvises til andre ordninger.
 
 
Yderligere oplysninger
 
Rasmus Moes, rasmo@sns.dk, (skovbrug) & Thorsten Søndergaard Larsen, tsl@sns.dk, (træindustri), Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø. Telefon 3947 2000.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.