Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Typografsituationen primo april 2007

 

3. april 2007
Hans Peter Ravn, Skov & Landskab,


Den rekordvarme vinter må forventes at påvirke barkbillernes sædvanlige årsrytme. På grund af den milde vinter er der løbet mange graddage på allerede. Normalt sværmer billerne på den første dag med over 18 grader efter 1. maj, men den milde vinter gør at 18 grader allerede i april vil kunne udløse flyvningen. Fristen for at have fangtræ (= fældet træ som lægges ud for at lokke billerne til) på plads bør nok rykkes frem til senest 15. april.

Har der været flyvning allerede? Ja, men ikke af typograf. Onsdag 28. marts var der melding om begyndende flyvning og angreb af stribet vedborer. 

Der blev også observeret flyvning af bleg barkbille. Denne art kan med lidt god vilje forveksles med typografen, men den er noget mindre, mat gråbrun – i modsætning til de skinnende sorte typografer – og arten har ingen udhulning bagtil på dækningerne, som hos typografen. Desuden flyver de altså samtidig med stribet vedborer. Bleg barkbille er uhyre almindelig, men udpræget sekundær – den yngler udelukkende i døde træer. En omtale af bleg barkbille findes i Skoven 1993, (5)230-231.
 
Feromoner bruges til at lokke billerne hen til fangtræet. Er feromon et bekæmpelsesmiddel? Ved revision af lovgivningen om bekæmpelsesmidler for nylig kom ”repellenter og attraktanter” ind under denne lovgivnings bestemmelser. Det betyder, at man ikke uden videre lovligt kan anvende feromoner til at styre typografangrebene hen på liggende og stående fangtræ, som det er anbefalet i strategien for ”Effektiv håndtering af typograf-problemet”. Vi har spurgt Miljøstyrelsen om muligheden for en dispensation, og vi forventer svar lige efter påske.

Er manøvren med fangtræ så nyttesløst? Nej, når typograferne under forårsflyvningen opsøger egnet værtsmateriale vil liggende friskfældet fangtræ under alle omstændigheder være mere attraktivt end stående levende træer. Liggende fangtræ vil derfor blive angrebet først. Uden feromon til at styre angrebene vil det dog være vanskeligt at dirigere typografernes angreb til såvel det liggende fangtræ som udvalgte, stående, friske fangtræer.

Risikoen for typografangreb på stående skov varierer mellem lokaliteterne, men i almindelighed ligger der nu en stor mængde typografer klar til at flyve ud og angribe dels det spredte stormfald fra februar, dels de stående træer i de nyeksponerede rande. En vigtig forberedelse på at imødegå en opformering i perioden mellem forårsflyvningen og indtil juli-flyvningen er at planlægge opsporing, hugst og udtransport af træer, der bliver angrebet i april-maj.

Der er etableret et antal overvågningsfælder for at følge flyvningen af typograf. Så snart der er nyt om flyvning eller feromontilladelse vil der blive udsendt meddelelse herom.

I forbindelse med to informationsmøder og forespørgsler er der dukket en række praktiske spørgsmål op, som giver anledning til nedenstående:

 
Praktiske oplysninger

 • Kan man stadig fjerne træ med overvintrende biller? Ja, men pas på at bark og biller ikke falder af stammerne under læsningen. Det skal ske inden sværmningen, dvs. ca. 15. april.

• Hvor langt flyver typograferne? En teoretisk mulighed for 10-20 km, men i praksis ikke mere end 100-500m – til nærmeste egnede ynglemateriale.

• Er der risiko alle steder? Nej, det varierer. Indikatorer for et højt niveau er: hvor 2006-angrebene var store og omfattede utypiske typograf-værttræer: SGR, SKF, LÆR, små RGR, hvor også skyggetræer blev angrebet.

• Hvornår flyver typograferne og hvor angriber de? De påbegynder normalt flyvningen den første dag i foråret hvor temperaturen kommer over 18 grader. De flyver også kun ved vindhastigheder under 2 m/s. De varmeste og mest solbeskinnede træer er mest udsatte – dvs. de SV-vendte rande i stormfaldshullernes NØ-hjørne.

Ang. fangtræ og feromonanvendelse (hvis der kommer tilladelse) 

• Hvor meget fangtræ skal man beregne? Som tommelfingerregel det samme antal træer, som blev dræbt i juli 2006. Ved udtransport af skovet træ i løbet af vinteren har man antagelig ikke fået mere end 50% af billerne ud. Resten ligger i de øverste jordlag.

• Fangtræer placeres soleksponeret. Typografer holder af sol i modsætning til stribet vedborer.

• Det er vigtigt med friskheden af fangtræet (barken skal være lys og saftig). Jo friskere jo bedre (og jo mindre risiko for angreb af vedborere).

• Pas på med fældningsmaskiner, valserne perforerer barken, så den hurtigere tørrer ud. Nøjes evt. med at lægge træerne ned i første omgang. Afgrening og opskæring kan så ske i forbindelse med afhentningen i juni.

• Feromonposen skal placeres uåbnet i skygge på fangtræet.

• Feromonposen holder normalt hele sæsonen.

• Tænk på at ud for en rand med N-S retning virker dufttiltrækningen af fangtræ (med eller uden feromon) mere lokalt og kræver flere fangtræ-stakke end hvis randen er orienteret Ø-V – vi forudsætter vestenvind i maj!

• Arealet for virkning af fangtræ med en feromonpose svarer til det areal, som duften spredes over, dvs. en større eller mindre vinkel i læsiden.
 
 
Tidligere artikler om denne sag
 
3. april 2007
Grønt lys for feromoner efter påske - forhåbentlig
 
Møde og ekskursion den 30. marts:
Hvordan bekæmper jeg barkbillerne?
 
31. januar 2007
Typograf-situationen ved udgangen af januar 2007: Forbered evt. indsats!
 
24. august 2006
Typograf-situationen august 2006: Se på randene
 
27 juni 2006
Typograf situationen juni 2006
 
11. maj 2006
Typografernes flyvning startede 4. maj
 
2. maj 2006
OBS! Baggrundsartikel med alt om billernes biologi samt forebyggelse og bekæmpelse af angreb:
Effektiv håndtering af typograf-problemet
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.