Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Grønt lys for feromoner

 
11.april 2007
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
Miljøstyrelsen har i dag sendt en dispensation til Dansk Skovforening om brug af feromoner til forebyggelse af det aktuelt truende barkbilleangreb.
 
Det betyder at danske skovejere kan importere og anvende produktet Norlure. Produktet kan importeres fra Norge hvor det er godkendt til bekæmpelse af barkbiller (Ips typographus L.).
 
Produktet må kun anvendes til tiltrækning af barkbiller (Ips typographus L.) på udvalgte stående og liggende fangtræ, som efter tiltrækningen skal transporteres væk fra skoven.

Produktet må senest anvendes den 30. august 2007.

På grund af sagens hastende karakter, og da produktet er påført en norsk etiket der kan læses af danskere, dispenseres også fra den normale regel om at bekæmpelsesmidler skal have dansk etiket. De vilkår, der er angivet på den norske etiket, skal overholdes.
 
Dispensationen udløber den 1. september 2007.
 
 
Anskaffelse og brug af stoffet
 
Stoffet kan købes hos den norske producent KjemiKonsult AS, kontakt: Yngve Stenstrøm yngve.stenstrom@umb.no. ”Norlure” og koster 400 NOK for en pakke med 10 stk.
 
Fangtræ med feromon bør etableres hurtigst muligt ude i skovene for at nå det inden typografens første flyvning i år. Allerede den forestående weekend hvor der er varslet sommertemperaturer, kan udløses flyvningen.
 
Angrebet træ skal være ude af skoven inden den næste generations fremkomst – det vil sige inden 1. juli.
 
Læs artiklen Effektiv håndtering af typograf-problemet.
 
 
Politisk opfølgning: Feromoner bør ikke anses for bekæmpelsesmiddel
 
Skovforeningen har tidligere i 2007 sammen med Skov- & Landskab gjort indsigelse til Miljøstyrelsen imod at feromoner til barkbiller er kategoriseret som bekæmpelsesmidler.
 
Bekæmpelsesmiddellovgivningen stiller strenge krav, blandt andet om godkendelse af hvert enkelt stof i Danmark. Men kravene er irrelevante for feromoner - de er ikke giftstoffer, men blot lugtstoffer der tillokker barkbiller.
 
Hvis feromoner tages ud af Bekæmpelsesmiddellovgivningen bliver der ikke behov for en forsinkende dispensations- eller godkendelsesprocedure som skovbruget har oplevet i dette forår.
 
 
Tidligere artikler om typografangrebet
 
3.april 2007
Barkbiller truer nåleskovene 
 
3. april 2007
Typografsituationen primo april 2007
 
3. april 2007
Grønt lys for feromoner efter påske - forhåbentlig
 
Møde og ekskursion den 30. marts:
Hvordan bekæmper jeg barkbillerne?
 
31. januar 2007
Typograf-situationen ved udgangen af januar 2007: Forbered evt. indsats!
 
24. august2006
Typograf-situationen august 2006: Se på randene
 
27 juni 2006
Typograf situationen juni 2006
 
11. maj 2006
Typografernes flyvning startede 4. maj
 
2. maj 2006
OBS! Baggrundsartikel med alt om billernes biologi samtforebyggelse og bekæmpelse af angreb:
Effektiv håndtering af typograf-problemet
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.