Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Midlertidig ændret service fra Erhvervspolitisk Afdeling

 
18. april 2007
Niels Reventlow, formand for Dansk Skovforening
 
 
På grund af jobskifte og barselsorlov i Skovforeningens Erhvervspolitiske Afdeling er bemandingen i afdelingen væsentligt reduceret i det kommende ½-1 år.
 
Skovforeningen har dog foretaget en nyansættelse med tiltrædelse senere på året.
 
Situationen kan medføre at medlemmer kan opleve at den service som Erhvervspolitisk Afdeling normalt yder vil være reduceret i visse situationer. Det kan blandt andet betyde længere frister for det udførte arbejde.
 
Vi håber at medlemmerne vil have forståelse for denne situation.
 
Vi opfordrer medlemmerne til – især ved større opgaver - at varsle disse i så god tid som muligt så opgaverne kan planlægges og indarbejdes i afdelingens arbejde.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.