Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovforeningens generalforsamling 2007

 
 
12. juni 2007
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
Dansk Skovforening holdt generalforsamling den 8. juni på Gisselfeld Kloster.
 
 

Beretningen

 
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning  (PDF). Den havde disse hovedemner:
 • Det går bedre for træet
 • Det går fortsat fremad for skovens andre produkter
 • Skovforeningens gode alliancer med andre organisationer om naturbeskyttelse, friluftsliv og jagt
 • Ejernes muligheder for øget indflydelse ved at deltage i råd og aktionsgrupper, især i kommunen
 • Skovforeningens markedsinformation
 • Medlemsdebatter om skovejernes omdømme og Skovforeningens vision
 • Hvervning af medlemmer.
 

Rabat ved nye indmeldelser

 
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om en rabatordning til nyindmeldte skovejere.
 
I indmeldelsesåret og i året efter ydes 50 % rabat på kontingentet. Rabatten gælder kun for ejere, der ikke inden for de seneste 3 kalenderår har været medlem af Skovforeningen med et areal, der helt eller delvist indgår i indmeldelsen.
 
Ordningen indføres fra 2008.
 
 

Kampafstemning til bestyrelsen

 
Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg og parate til at modtage genvalg: 
 • Niels Bjerg, Rebro Skovadministration
 • Peter Arnold Busck, Rye Nørskov
 • Niels Peter Dalsgård Jensen, Salten Langsø Skovdistrikt
 • Poul Arne Madsen, St. Hjøllund Plantage
På selve generalforsamlingen blev en 5. kandidat opstillet:
 • Marie-Louise Friedrichsen, Allingkloster Skov
Efter afstemning blev de fire førstnævnte valgt.
 
 

Læs mere i Skoven til august

 
En reportage fra generalforsamlingen og den efterfølgende ekskursion i Gisselsfelds gamle dyrehave følger i augustnummeret af Skoven.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.