Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovpolitisk oplæg fra fagforbundene

 
 
10. oktober 2007
Søren Fodgaard, Dansk Skovforening
 
 
Fagforbundene 3F og BAT-kartellet, som blandt andet organiserer skovarbejderne, har udsendt et skovpolitisk oplæg. Formålet er at rette fokus mod de udfordringer som den danske skov og dermed skovarbejderne står overfor: "Vi ønsker at fremtidssikre skovarbejde som erhverv gennem en uddannelsesmæssig indsats og gennem en nyudvikling af skovens mange tilbud."
 
I sammendraget siges blandt andet:
 
”Der er behov for en mere aktiv indsats for værdi- og jobskabelse i skoven, hvis ikke skovarbejde som fag skal uddø. Der er et stort uudnyttet potentiale i skoven som udbyder af oplevelser og rekreative tilbud.
 
Denne udvikling skal blandt andet ske gennem uddannelse af skovarbejdere. De rent produktionsmæssige opgaver som f.eks. træfældning skal være sekundær virksomhed, og de primære opgaver skal rette sig mod formidling og rekreative tilbud til skoler, virksomheder og private. Der vil stadig være behov for uddannelse inden for det traditionelle skovbrug, f.eks. skovrejsning over grundvandsreserver og vedligeholdelse af anlæg, stier og legepladser, idet der stadig skal være uberørt skov til rolige oplevelser og gåture.

Nedenfor er en liste over forslag til tilbud som den nye skovarbejder kunne være involveret i:

Undervisningsopgaver for den nye skovarbejder:
 • Skoletjeneste
 • Konsulentaktivitet og undervisning i certificeret skovbrug og bæredygtig produktion i skoven
 • Kurser om svampe og bær, historie, skovens økosystem og skovens dyr
 • Kurser i brug af motorsav m.m.
 • ”Kend din skov” kurser.
Rekreative tilbud til familier og grupper:
 • Skovferie
 • Mountainbike-bane
 • Orienteringsløb
 • Faciliteter til overnatning i skoven
 • Administration af tilladelser til at indsamle brænde, bær og svampe
 • Rundvisning i skov og klitter
 • Pjecer vedr. vedligeholdelse og god opførsel i skoven
 • Jagt, fiskeri
 • Langrendsskiløjper
 • Juletræsfældning og pyntegrønt
 • Leg og virke
 • Gåture
 • Polterabend
 • Firmaskovtur
 • Børnefødselsdag
 • Hestevognskørsel
 • med meget mere.

Information om skovarbejde er meget begrænset, og skovejere kan med fordel benytte sig af danskernes begejstring for at gå i skoven til at informere om skovens muligheder. Allerede nu er der mulighed for kurser i formidling af skov og skovbrug gennem aktiviteter i skoven. Kurserne afholdes af Dansk Skovforening, og formålet er at sætte skovejere og –personale i stand til selv at gennemføre aktivitetsbaseret formidling i skoven.

Skovens Dag er en oplagt mulighed for at sætte fokus på skoven. Formålet med Skovens Dag er, at befolkningen ser, hvordan skovene fungerer bag kulisserne. De færreste danskere ved hvad arbejdet i skoven indeholder og hvad skovdrift betyder for skovens udseende, naturværdier, miljøet og for skovens gæster. Skovens Dag er afholdt 13 gange og der ligger mange gode erfaringer fra tidligere afholdte Skovens Dage, som nye arrangører kan hente inspiration fra. Se Dansk Skovforenings hjemmeside www.skovforeningen.dk.

Nye aktiviteter i skoven kan tænkes brugerfinansieret både i de private skove og i statsskoven. Disse aktiviteter kan f.eks. opprioriteres i perioder med mindre traditionelt skovarbejde, og på sigt kan aktiviteterne integreres som en del af skovarbejdet og indtægterne dermed bidrage til det løbende budget.

Idet befolkningen allerede har betalt til statsskoven gennem skatten er det nødvendigt at skelne mellem de private skove og statsskoven. En mulig løsning kan være kun at opkræve brugerbetaling ved specielle arrangementer og at give de private skove et statstilskud til afholdelse af mindre arrangementer.

Derudover er det vigtigt at slå fast, at det ikke er familiens gåtur i skoven, som kunne tænkes brugerfinansieret, men kun særlige arrangementer.

Statsskoven er på forkant med udviklingen og har allerede taget en række initiativer. Det er muligt fordi statsskoven i et vist omfang har ressourcer til at stille ekstra service til rådighed for besøgende og afprøve nye initiativer. For at få gjort de private skovejere interesserede i udviklingen er det vigtigt, at økonomien er på plads. Det skal kunne betale sig for den private skovejer at tilbyde service til de besøgende, og derfor er det bl.a. nødvendigt med statstilskud og i visse tilfælde brugerbetaling samt mulighed for at trække på de erfaringer, der høstes i statsskoven.

For at kunne følge med i denne udvikling er det nødvendigt, at de eksisterende skovarbejdere får tilbudt efteruddannelse, og at den traditionelle uddannelse bliver justeret så de nyuddannede skovarbejdere har disse færdigheder når de starter i skoven.

BAT-kartellet og 3F vil gerne opfordre Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening til at afholde seminarer i bl.a. formidling, samt at udarbejde markedsanalyser af kundegrundlag og betalingsvillighed som de private skovejere kan trække på. De private skovejere kan deltage i pilotprojekter, hvor de får økonomisk hjælp i opstartsfasen.”
 
 
Skovforeningens kommentar
 
Dansk Skovforening er positiv over for fagforbundenes oplæg, siger afdelingsleder Hans Hedegaard. Skovforeningen har selv i flere år arbejdet med at hjælpe skovene til at udvikle nye aktiviteter og produkter. Og derfor er Skovforeningen også enig i forslaget om en bredere uddannelse af skovarbejderne.
 
Med hensyn til statsstøtte, trækker Skovforeningen en linie: Penge som er direkte betaling for en ydelse, fx til friluftsliv eller til nye naturværder, er et godt og rimeligt princip der udvikler skovbruget. Men støtte til skovene uden nogen modydelse er et vildspor.
 
Og den almindelige skovtur altid vil være gratis for skovgæsterne.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.