Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Typograf-situationen medio oktober 2007

 
 
12. oktober 2007
Hans Peter Ravn, Skov & Landskab
 
 
Flyvning i august

Vejret begunstigede ikke typografernes flyvning. Der er kun registreret meget begrænset fangst i fælderne i august. Med udgangen af august ophørte fangsten helt.
 
 
Opformeringen, der udeblev
 
Produktionen i de gangsystemer, der blev anlagt ved flyvningen i april-maj, var som omtalt i situationsrapporten fra begyndelsen af august meget beskeden. Dels har naturlige fjender gjort store indhug i yngelen, dels har årets vejrforhold fremmet træernes modstandsevne og dæmpet typografernes flyvning og udvikling. En gennemgang i denne og forrige uge af arealer med angrebne træer i Jylland og på Sjælland viste, at ekspansionen i angrebene har været beskeden.
 
Antallet af træer angrebet i juli-august ligger i gennemsnit på 10-20 % af antallet af træer angrebet i april-maj. Normalt er juli-angrebet fem gange større end maj-angrebet. I gangsystemerne på de træer, der blev angrebet under flyvningen i sidste halvdel af juli, ses nu overvejende larver og pupper. Disse dør i løbet af vinteren.
 
 
Udtræk til overvintring
 
Der findes en tidligere dansk undersøgelse af forløbet af udtrækket fra stammerne til overvintring i skovbunden. Denne viser, at fra 1. september indtil udgangen af november vil der ske et udtræk af voksne biller under barken til overvintring i skovbunden. Herefter vil lave temperaturer sætte en stopper for typografernes bevægelser.
 
Hvor stor en procentdel, der overvintrer i skovbunden varierer fra år til år. Sidste vinter vurderedes det, at ca. 50 % af billerne befandt sig under barken henholdsvis i skovbunden. I år vurderes det, at en større procentdel sidder under barken. De voksne biller man nu kan finde under barken stammer fra den sidste del af forårsflyvningen (maj-juni) og fra den første del af juli-flyvningen.
 
 
Anbefalingen
 
Selvom sæsonens sidste del har været mod typograferne, kan der stadig ses relativt omfattende angreb på stående træer de steder, hvor man ikke har truffet modforanstaltninger med fangtræer og fjernelse af angrebne træer.
 
Det anbefales derfor fortsat at fjerne angrebne træer i løbet af resten af efteråret og vinteren. Træer med levende, voksne biller under barken kan netop nu kendes på, at de stadig har grønne nåle på trods af at de er koloniseret af barkbiller. Angrebene kan ofte kun lokaliseres ud fra indboringshullerne.
 
Træerne fra april-maj angreb står uden nåle og uden biller under barken og udgør for så vidt ikke længere nogen trussel i relation til barkbilleopformering.
 
 
Dette er, forhåbentlig, den sidste rapport i denne omgang
 
Barkbillesituationen efter stormfaldet 8. januar 2005 er nu næsten tilbage ved udgangspunktet, og med mindre situationen kræver andet, vil dette være den sidste rapport i denne omgang.
 
Tak til de skovdistrikter og medvirkende, der har hjulpet med oplysninger, passet fælder og derved muliggjort denne løbende orientering.
 

Tidligere nyheder om emnet
 
3. august 2007
Typograf-situationen omkring 1. august
 
11. juni 2007
Typografsituationen primo juni 2007
 
1. maj 2007
Hvad angriber typografen IKKE? 
 
25. april 2007
Typografens flyvning startede 13.-16. april
 
13. april 2007                                                                                                                      
Typograferne flyver nu
 
3. april 2007
Typografsituationen primo april 2007
 
3. april 2007
Grønt lys for feromoner efter påske - forhåbentlig
 
Møde og ekskursion den 30. marts:                                                               
Hvordan bekæmper jeg barkbillerne?
 
31. januar 2007
Typograf-situationen ved udgangen af januar 2007: Forbered evt. indsats!
24. august 2006
Typograf-situationen august 2006: Se på randene
                                                                                                                        
27 juni 2006
Typograf situationen juni 2006
 
11. maj 2006
Typografernes flyvning startede 4. maj
 
2. maj 2006
OBS! Baggrundsartikel med alt om billernes biologi samt forebyggelse og bekæmpelse af angreb:
Effektiv håndtering af typograf-problemet
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.