Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nyheder

<<    >>

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149

5. februar 2016
Udmøntning af arveafgiftsreduktionen
Skatteministeriets embedsmænd forbereder lovforslaget der skal gennemføre aftalen om at reducere arveafgifterne. Skovforeningen følger arbejdet tæt, ikke mindst når det gælder værdiansættelse og succession for skovejendomme.

3. februar 2016
Invitation: Dialogmøder om udsætning af fjervildt
Skovforeningen, Jægerforbundet, Landbrug & Fødevarer, Herregårdsjægerne, Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen inviterer til tre dialogmøder om natur- og vildtpleje med særlig vægt på opdræt og udsætning af fjervildt.

3. februar 2016
Konference om dækrodsplanter
Skovskolen afholder konference om dækrodsplanter med en status 10 år efter skovbrugets kulturkommission afgav sit testamente. Masser af indlæg fra både praktikere og forskere. Det sker onsdag den 9. marts.

1. februar 2016
NSF søger skovpolitisk ekspert til Bruxelles
De Nordiske Skovejerorganisationer søger en medarbejder til at følge og påvirke den skovpolitiske udvikling i Europa. Ansøgningsfrist 19. februar.

29. januar 2016
Gratis temadag: Produktive skove og indførte træarter
Nordisk Genressourcecenter, Danske Planteskoler og Naturstyrelsen inviterer til temadag med ekskursion - 6. april i Silkeborg.

26. januar 2016
De Private Skoves Økonomi 2014
Du kan nu se statistik over de private skoves økonomi for året 2014. Efter renter, men før aflønning af ejeren, gav de private skove i gennemsnit et overskud på 818 kr. pr. ha.

26. januar 2016
NaturErhvervsstyrelsen efterlyser sager om forkert arealstøtte
EU-Domstolen har fastslået, at styrelsen har anvendt en forkerte praksis typisk i sager, der drejer sig om arealer i lufthavne, lysåbne arealer i skov og rekreative arealer.

26. januar 2016
Genoptagelse af skattesager ifm. sikkerhedsstillelse
SKAT har udsendt en praksisændring i høring, hvor visse virksomheder vil kunne få genoptaget skatteberegningen ligesom fremtidige sager skal følge Skatterådets fortolkning.

25. januar 2016
Status på stormfaldssagerne
Naturstyrelsen lover i dag at alle tilskudsager efter stormfaldet i 2013 vil være behandlet inden udgangen af februar

18. januar 2016
Nu rulles EU’s Tømmerforordning ud for skovejerne
Skovforeningen beder Naturstyrelsen præcisere afgørende punkter i vejledningen til EU’s Tømmerforordning: Hvordan skal skovejere udvise den krævede fornødne omhu for at træet er lovligt fældet, og hvornår risikerer skovejere at blive straffet økonomisk?

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149

<<    >>

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.