Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nyheder

<<    >>

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149

13. juli 2017
Guide: Betalingsordninger til skov og natur 2017
Se årets betalingsordninger til skov og natur. Du kan søge frem til 3. september.

12. juli 2017
Dansk Skovforening søger politisk konsulent
Skovforeningen søger politisk konsulent til Erhvervspolitisk afdeling. Ansøgningsfrist 11. august.

11. juli 2017
Dine ønsker til Skovforeningens arbejde
Vi ønsker dine input til vores arbejde. Derfor opfordres du til at deltage i vores medlemsundersøgelse. Du vil også kunne bidrage på efterårets skovkredsmøder.

11. juli 2017
Ny planlov - positivt men stadig udfordringer
Med den nye planlov er der åbnet op for mere fleksible byggeregler, og Grønt Danmarkskort er snart en realitet.

10. juli 2017
En aktiv bæredygtig skovdrift giver størst klimaeffekt
Den største og længstvarende klimanytte af skoven fås ved aktiv bæredygtig drift af skoven. Det var det klare budskab som de nordiske ministre med ansvar for skov modtog i forbindelse med Nordisk ministerrådsmøde i Ålesund.

10. juli 2017
Nye jagttider på krondyr
Jagttiden på krondyrkalve forlænges, mens jagttiden på ældre hjorte forkortes med to måneder. Skovforeningen beklager den ændring, som betyder at ejerne fratages muligheden for kontrolleret forvaltning med selektiv afskydning af store hjorte.

7. juli 2017
Skattemæssig behandling af erstatning for urørt skov
Skovforeningen anser udbetalte erstatninger for urørt skov som indkomstskattefrie. Vi har anmodet SKAT om et bindende svar.

3. juli 2017
Private skove slipper for registrering af særlig værdifuld skov
Registreringen af naturmæssig særlig værdifuld skov (§ 25-skov) i de private skove er i dag blevet aflyst. Det er fornuftigt så længe der ikke kan gives nogen svar til skovejerne på hvad en sådan registrering vil betyde.

29. juni 2017
Vær med i Genplant Planeten 2017
6. - 10. november afholdes klimaprojektet Genplant Planeten, hvor skolebørn planter træer for et bedre klima. Vi efterlyser skovejere som vil stille areal til rådighed for skolerne.

23. juni 2017
Vandløbsforvaltningen er utilstrækkelig
Dagens vandløbsforvaltning er ikke acceptabel og de økonomiske konsekvenser for lodsejerne er ofte store. Vi skal have en ny vandforvaltning, som er baseret på valide data som forudsætning for, at det lokale samarbejde kan levere fornuftige resultater.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149

<<    >>

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.