Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nyheder

<<    >>

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152

29. juni 2015
Skovforeningens budskaber til 5 nye ministre
Skovforeningen har skrevet til 5 af de nye ministre, og vi beder om møde med de 4. Se vores budskaber til hver af dem.

19. juni 2015
Husk anmeldelsesfristerne til brand-, tyveri- og hærværksordning
Hvis du oplever skader efter publikums færdsel eller større aflæsninger af affald på din ejendom, kan du få erstatning gennem Naturstyrelsens brand-, tyveri- og hærværksordning. Se hvordan du skal anmelde skaden og søge om erstatning.

19. juni 2015
Brug ny godkendt kontrakt ved boligudlejning efter 1. juli
Der er vedtaget en ny typeformular for boliglejekontrakter. Den skal anvendes for lejeforhold som indgås fra og med 1. juli 2015.

18. juni 2015
Vandalisme på Sydsjælland
Et hårrejsende eksempel på den manglende sammenhæng i Danmarks naturpolitik: 6000 ha enestående natur på Sydsjælland, genoprettet over 30 år i samarbejde med masser af private lodsejere, skal nu gennemskæres

18. juni 2015
Forskningsrapport anfægter økonomien i skovhagl
Rapport fra Københavns Universitet konkluderer at de samlede omkostninger ved brug af skovhagl langt overstiger værdien af den danske produktion af finértræ som haglene skulle beskytte.

17. juni 2015
En grøn milliard fra S og R
Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre har i valgkampen fremlagt deres plan for et grønnere Danmark. 100 millioner kr. skal gå til urørt skov. Læs planen her.

17. juni 2015
Landsretten gør afgiften usikker ved arv af fast ejendom
Vestre Landsret har afsagt en kendelse som gør det svært at forudberegne en boafgift. Nu kan kan en aftager ikke vide om det er økonomisk forsvarligt at overtage en ejendom. Skovforeningens finder kendelsen forkert og urimelig. Den kommer for Højesteret.

17. juni 2015
EU-Parlamentet vil bevare skovenes frie afsætning
EU-Parlamentet støtter Kommissionens forslag til skovstrategi - og trækker yderligere den rigtige vej på vigtige punkter. Fx afvises krav om træ kun må bruges til energi efter at have været brugt i anden træindustri.

16. juni 2015
Pukkel af ansøgninger om stormfaldstilskud ekspederes i år
Mange skovejere har endnu ikke har modtaget tilsagn om stormfaldstilskud efter 2013-stormene. Og mange har set sig nødsaget til at genplante alligevel. Naturstyrelsen ansætter nu flere sagsbehandlere så alle resterende ansøgninger kan ekspederes i år.

16. juni 2015
Opjustering: Stormene i 2013 væltede knap 1,9 millioner m3 træ
Stormfaldene i oktober og december 2013 er opjusteret med 16%. Det skyldes blandt andet den store andel af spredt fald som hidtil har været undervurderet. Månedsbladet Skoven 6/2015 bringer mere om sagen.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152

<<    >>

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.