Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nyheder

<<    >>

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154

25. februar 2015
Skovforeningen ansætter advokat
Erhvervspolitisk Afdeling har fået tilført øgede ressourcer gennem ansættelsen af advokat Karin Annette Holm. Karin starter i Skoveforeningen den 1. april 2015.

24. februar 2015
Ekskursion og møde i Sydlige Jyllands Skovkreds den 11. marts
Ekskursion i Gerrebæk Plantage om hvordan man kommer videre efter en ødelæggende storm. Derefter skovkredsmøde i Bylderup-Bov om blandt andet Energibranchens bæredygtighedskrav til energitræ.

24. februar 2015
Sustainable Biomasse Partnership (SBP)-dag på Sorø Akademi
Fra fyringssæsonen 2016/17 skal 40 % (stigende op til 90 % i 2019)af det energitræ, som danske energiproducenter køber være bæredygtigt samt give en væsentlig CO2 besparelse

24. februar 2015
Møde i Nordlige Jyllands Skovkreds den 12. marts
Mødet afholdes på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg. Alle medlemmer er velkomne.

24. februar 2015
Forbud mod gødskning og sprøjtning på §3 arealer vedtaget
Loven får økonomiske konsekvenser skovbruget og landbruget. Oppositionspartierne har givet udtryk for, at lovens forbudsbestemmelser vil blive rullet tilbage i tilfælde af et regeringsskifte.

19. februar 2015
Ønsker du økonomisk støtte til partnerskabsprojekt i din skov?
Har du en god idé til et nyt projekt, der sætter fokus på bæredygtig skovbrug, så kan du nu søge økonomisk støtte. Villum fonden og Velux fonden søger projektforslag.

13. februar 2015
Danskernes forbrug af brænde er stabilt
Ny rapport fra Energistyrelsen viser, at danskernes forbrug af brænde har været stort set det samme i 2013 som i 2011. Dette slår brænde fast som en forsyningssikker ressource.

13. februar 2015
Mindre ændringer i brand- tyveri- og hærværksordningen
Lodsejeren kan nu samle flere affaldsaflæsninger så de tilsammen overstiger minimumsbeløbet på 1.000 kr. for erstatning Til gengæld forsvinder muligheden for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet..

11. februar 2015
Nyt udvalgsarbejde om ændringer i stormfaldsloven
Erhvervs- og vækstministeren har nedsat et udvalg der skal evaluere stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne. Skovforeningen er ikke tilfreds med tempoet. Der er brug for handling, ikke yderligere udvalgsarbejder.

11. februar 2015
Mindre ændringer i tilskuddene til skovrejsning
Naturstyrelsen arbejder på en ny vejledning for skovrejsningstilskud i 2015. Skovforeningen forventer at pointsystemet udvikles så der kræves et vist antal point for at få tilskud - og at det bliver lettere at få tilskud til skove helt ned til 2 ha.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154

<<    >>

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.