Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nyheder

<<    >>

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137

29. januar 2015
Miljøministeren forventer skovprogram i foråret 2015
Miljøministeren har svaret på to spørgsmål om regeringens kommende nationale skovprogram: Hvornår kommer det, og hvad bliver sammenhængen med det Grønne Danmarkskort i Naturplan Danmark?

26. januar 2015
De private skoves økonomi 2013
Lige inden jul udkom Private Skoves Økonomi 2013. Statistik for de private skoves økonomi kan igen i år præsentere et positivt resultat, når der korrigeres for renter.

16. januar 2015
Godt nyt om stormfaldsordning: Faldet kan korrigeres i ansøgning
Stormrådet har accepteret at skovejere i nogle tilfælde kan ændre typen af fald (spredt fald/fladefald) fra forsikringsanmeldelsen til ansøgningen om gentilplantning. Det er en god opblødning af administrationen.

16. januar 2015
Kronvildtets succes kræver bedre forvaltning
Skovforeningen deltager aktivt i drøftelserne om den fremtidige forvaltning af kronvildt. Især i de dele af Jylland hvor afgrødeskaderne er uacceptabelt store. Vi ønsker at fastholde fleksible og lokale forvaltningsmål, ikke en central styring.

16. januar 2015
ERFA-dag for skov- og landbrugsrepræsentanter i kommunerne
Skovforeningen og Landbrug & Fødevarer samarbejder om at understøtte jordbrugets mange repræsentanter i kommunerne. Se navnene på skovbrugets repræsentanter i din kommune.

14. januar 2015
Skovene slap nådigt gennem stormen 10. januar
Stormen gav skader på rande, enkelttræer og spredt fald, men intet alvorligt. Også Sverige slap billigt. Skovforeningen har gentaget anmodningen til Erhvervs- og vækstministeren om ændringer i stormfaldsloven.

9. januar 2015
Møde i Fynske Skovkreds den 29. januar
På mødet drøftes blandt andet det nationale skovprogram, energibranchens bæredygtighedskrav til energitræ og Skovforeningens strategi i den offentlige debat. Alle medlemmer er velkomne.

8. januar 2015
Vandområdeplaner er i offentlig høring
De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-21 er i seks måneders offentlig høring til den 23. juni 2015.

8. januar 2015
Natura2000-planer for det åbne land gældende for 2016-2021
Natura2000-planer for det åbne land gældende for perioden 2016-2021 er sendt i høring Høringsperioden går frem til den 10. april 2015.

18. december 2014
Højere skat = mindre biodiversitet?
Skov & Landskab, Københavns Universitet, har analyseret udvalgte rammevilkår for skovbruget. Skovforeningen vurderer at fx generationsskifte skader skoves naturindhold mere end analysen kan vise med de valgte afgrænsninger og forudsætninger.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137

<<    >>

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.