Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nyheder

<<    >>

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137

12. januar 2018
Natura 2000: Høring af grænsejusteringen afsluttet – hvad så?
Dansk Skovforening er tilfreds med justeringen af Natura 2000-områdeafgrænsningen. Læs vores høringssvar, hvor vi særligt opfordrer Miljøstyrelsen til at gå i dialog med lodsejere om den endelige justering.

9. januar 2018
Forbedret vandløbslov på vej
Som grundlag for kommende politiske forhandlinger om nyt regelsæt for vandløbsforvaltningen har et ekspertudvalg afleveret deres anbefalinger i en rapport. Skovforeningen synes rapportens anbefalinger er fornuftige.

9. januar 2018
Natura 2000: Husk anmeldepligt for visse aktiviteter
Hvis din skov ligger i et Natura 2000-område skal du huske, at flere aktiviteter kræver anmeldelse inden de kan gennemføres.

22. december 2017
Ændringer i bestyrelsen
Jørgen Westergaard er indtrådt i Dansk Skovforenings bestyrelse som repræsentant for Danske Juletræer. Marie Louise Friederichsen er udtrådt af bestyrelsen.

22. december 2017
Miljøstyrelsen varsler feltundersøgelser i 2018
Miljøstyrelsen overvåger naturen og vil i 2018 komme på besøg på en lang række private arealer. De vil varsle berørte lodsejere. Læs mere her om hvilke rettigheder myndighederne har til at gennemføre denne type overvågning.

21. december 2017
De danske skove lagrer fortsat øgede mængder CO2
Nye tal for de danske skove fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning viser at skovarealet er stabilt, men fortsat øger lagringen af CO2.

21. december 2017
Klimarådets anbefalinger til et energiforlig
Klimarådet er kommet med anbefalinger til, hvordan energisystemet skal udvikle sig frem mod 2030, men omtaler ikke de udviklingsbehov, der er for at komme i mål i 2050. Energipolitikken bør ellers allerede nu sætte en kurs for biobrændstof og grøn gas.

16. december 2017
Lokal indflydelse forudsætter lokalt arbejde
Kommunerne skal udarbejde et Grønt Danmarkskort over eksisterende og potentielle naturområder. Der er nedsat 20 lokale naturråd som skal give anbefalinger til kommunerne, og Skovforeningen har repræsentanter i rådene. Læs lederen i Skoven 12/17.

15. december 2017
Ny lovstruktur med bedre retssikkerhed
Ekspertudvalg fremlægger forslag til ny lovstruktur på Miljø- og Fødevareministeriets område. Der er mange gode forslag i anbefalingerne, men forslaget om at lægge skovloven ind i en samlet natur- og biodiversitetslov kan vi ikke støtte.

5. december 2017
Søg midler til lokale indsatser for natur og biodiversitet
Den Danske Naturfond afsætter i 2018 en pulje til støtte af lokalt forankrede projekter, som kan gavne natur og biodiversitet i Danmark. Fonden indkalder hermed forslag til projekter.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137

<<    >>

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.