Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nyheder

<<    >>

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155

14. august 2013
Forslag til brændeafgift i høring
Et udkast til forsyningssikkerhedsafgift, blandt andet på brænde, er nu i høring. Der foreslås en delvis fritagelse for sankebrænde, men det forhindrer ikke de mange negative konsekvenser en afgift på det øvrige brænde til private.

12. august 2013
Naturstyrelsen inviterer til informationsmøder om Natura 2000
I ugerne 35, 36 og 37 afholder Naturstyrelsens lokale enheder en række informationsmøder om de nye Natura 2000-tilskudsordninger for berørte lodsejere. Se datoer for møderne her.

5. august 2013
Møde i Skovforeningens Natura 2000-ERFA-gruppe
Skovforeningen afholder møde i Natura 2000 ERFA-gruppen torsdag d. 22. august kl 12.30-15. Kom og hør mere om de nye tilskudsordninger til gennemførelse af Natura 2000-handleplanerne

16. juli 2013
Ændringer af regler om klager, beplantninger, diger og natur
Ændringsforslag til en række love og bekendtgørelser om skov og natur er sendt i høring. Se dem her.

16. juli 2013
Øget lodsejerinddragelse i Natura 2000-planlægning
Naturstyrelsen har sendt ændringer til bekendtgørelsen om Natura 2000-skovplanlægning i høring. Ændringerne ligger i forlængelse af den nye miljømålslov hvor land- og skovbruget fik lodsejerne centralt placeret i selve planlægningsprocessen.

16. juli 2013
Stormfaldsreglerne bliver ikke så forståelige som de burde
Stormfaldsordningen er blevet evalueret, og Stormrådet har foreslået ændringer for at forenkle administrationen og forståeligheden af reglerne. Et udkast til ny bekendtgørelse er i høring. Reglerne er ikke blevet enklere eller mere forståelige.

16. juli 2013
Private skal betale kommunernes manglende vandløbvedligeholdelse
Naturstyrelsen har sendt forslag til ændring af vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planlægningsloven i høring. Kommunerne kan nu nedklassificere offentlige vandløb til private - og dermed overlade regningen for vedligholdelse til private.

16. juli 2013
Svækket værn mod strejfende hunde
Efter den strejfende hund Balder blev skudt i 2012, vil fødevareministeren flytte reglerne om hunde i mark- og vejfredsloven til hundeloven. I første omgang er ændringen af mark- og vejfredsloven sendt i høring. Den svækker værnet mod strejfende hunde.

9. juli 2013
Forholdsregler mod ædelgrankræft
Skovejere og juletræsdyrkere melder i øjeblikket at ædelgrankræft breder sig. Læs seniorrådgiver Iben Margrethe Thomsens (København Universitet) anbefalinger til at nedbringe risikoen for fremtidig smitte.

2. juli 2013
Offentligt skovsalg truer ikke skovene
P4 Bornholm citerer Foreningen Bornholm for at moderne rationel skovdrift ødelægger øens skove. Truslen skulle opstå efter kommunen har solgt 17 % af sine skove til private. Frygten ved privatisering er dog ubegrundet.

Gå til side: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155

<<    >>

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.