Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Om Dansk Skovforening

 
 
Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation.

Vi er den eneste organisation i Danmark der arbejder politisk for skov- og naturejernes interesser. Vi repræsenterer desuden andre organisationer og virksomheder i skovbruget der arbejder som konsulenter for skov- og naturejernes praktiske skovdrift.
 
 

Formål

 
Skovforeningens formål er defineret i vedtægternes §2:
 
"Dansk Skovforening arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier. Dansk Skovforening kan have ejerandele i foreningens datterselskab(er)."
 
 

Vision

 
Skovforeningens vision formulerer hvad vi ser som den ideelle fremtid og den røde tråd i alt vores arbejde:
 
”At skov- og naturejerne belønnes for at skabe værdier - og derved motiveres til at skabe yderligere værdier i skovene og naturen.”
 
 

Værdigrundlag

Skovene har mange og vidt forskellige værdier indenfor træ, natur og oplevelser. Skovforeningen tager ikke stilling til hvilke værdier der er de vigtigste, det overlader vi til den enkelte ejer. Men vi har et værdigrundlag som formulerer hvilke redskaber vi tror på skal til for at fremme udviklingen af skovenes værdier:

”Danmarks skove og natur rummer uerstattelige og meget forskellige værdier, både for ejerne og for samfundet. Denne mangfoldighed af værdier bør udvikles og sikres for fremtidige generationer af ejere og borgere. De vigtigste midler er:

· Ejerskab der sikrer kontinuitet og langsigtet ansvarlighed i udviklingen af skovenes og naturens værdier.

· Økonomi der sikrer bæredygtighed og mangfoldighed i udviklingen af skovenes og naturens værdier.

· Faglig viden og åbenhed der sikrer kvalitet i udviklingen af skovenes og naturens værdier.

· Handlefrihed der sikrer motivation og kreativitet for skovenes og naturens ejere og ansatte.

· Et omdømme for skovenes og naturens ejere og ansatte der sikrer omverdenens tillid, lydhørhed, samarbejde og betaling for skovenes produkter.”
 
 
Skovforeningen har endvidere formuleret en række anbefalinger til skovejerne.
 
 

Mission

 
Skovforeningens mission - vores egen rolle i realiseringen af visionen - er:
 
”At fremme skov- og naturejernes viden, handlefrihed, omdømme og muligheder for at skabe værdier i skovene og naturen.”
 

Medlemmer

 
De fleste medlemmer er skovejere, fx personer, selskaber, fonde og kommuner. Desuden er en række personer, virksomheder og organisationer der ikke ejer skov, medlemmer.
 
 

Finansiering

  • Skovforeningens politiske arbejde betales af medlemmernes kontingenter.
  • Det faglige arbejde betales af kontingenter og især projektmidler.
  • Det meste af informationsarbejdet betales af projektmidler og af tidsskrifternes annoncører og abonnenter.
 
 

Uafhængighed

 
Skovforeningen er ikke bundet af partipolitik og yder ikke økonomisk støtte til politiske partier.
 
 

Adresse

 
 
Skovforeningens sekretariat ligger i København fordi en stor del af vores arbejde foregår på Christiansborg, hos myndigheder og hos andre organisationer i byen.
 
Dansk Skovforening
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Telefon 3324 4266
info@skovforeningen.dk
www.skovforeningen.dk
CVR 59198513
 
 

DSHwood

 
DSHwood A/S er et datterselskab som ejes 100% af Dansk Skovforening. Selskabet tilbyder at købe træ fra danske skove på sikre vilkår og til attraktive priser. DSHwood opretholder en stor national og international kundekreds for at opnå de bedst mulige priser.
 
DSHwood logo
DSHwood A/S
Glarmestervej 7
7000 Fredericia
Telefon 7455 2636, fax 7455 2490
info@dshwood.dk
www.dshwood.dk
Dansk Skovforening
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf.: 3324 4266
Email: info@skovforeningen.dk

Telefontid
Mandag-torsdag:
kl. 8.30 - 16.00
Fredag:
kl. 8.30 - 15.30
 
 
Mere om Skovforeningen
Læs også folderen om Dansk Skovforening.
Læs mere om Dansk Skovforening i vores folder.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.