Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ti nye spørgsmål til Holger K. Nielsen om brændeafgiften

25. februar 2013
Darja A. Poleshuk, Dansk Skovforening

 
Tre ministre (Skatteministeren, Klima-, Energi- og Bygningsministeren og Miljøministeren) har afvist at mødes med Skovforeningen om de problemer som brændeafgiften afføder blandt andet for Danmarks skove.
 
Men der bliver stadig sat fokus på problemerne:

 

Ti spørgsmål til ministeren

 
Senest er der kommet 10 spørgsmål gennem Skatteudvalget til Skatteminister Holger K. Nielsen:

Spørgsmål 252: Er ministeren enig i, at det er produktet brænde til rumopvarmning, der skal pålægges en forsyningssikkerhedsafgift?

Spørgsmål 253: Da alt træ teoretisk kan bruges som brænde, er ministeren så enig i, at der ikke skal lægges afgift på produkter, blot fordi de efterfølgende kan blive til brænde?

Spørgsmål 254: Er ministeren enig i, at der ikke skal pålægges en afgift på et halvfabrikataprodukt – i eksemplet her træ – hvis produktet ikke uden videre forarbejdning hos køberen kan anvendes som brænde i brændeovne?

Spørgsmål 255: Har ministeren eksempler fra andre områder, hvor der pålægges en afgift på et halvfabrikataprodukt, hvis det er slutproduktet, der er afgiftsobjektet?

Spørgsmål 256: Er ministeren enig i, at det først er ved markedsføringen af det endelige afgiftspligtige produkt, at afgiftspligten indtræder?

Spørgsmål 257: Anser ministeren f.eks. 2 meter lange kævlestykker for at være produktet brænde, der skal afgiftspålægges?

Spørgsmål 258: Mener ministeren, at 2 meter lange kævlestykker er et afgiftspligtigt slutprodukt fra skovene?

Spørgsmål 259: Mener ministeren, at det er skovejernes ansvar og forpligtelse på SKAT’s vegne at afkræve køberen af 2 meter kævlestykker en forklaring på slutanvendelsen?

Spørgsmål 260: Mener ministeren, at der kan og skal lægges en afgift på et produkt ud fra en formodningsregel om, at slutproduktet vil blive brænde?

Spørgsmål 261: Er ministeren enig i, at det er den sidste momsregistrerede virksomhed, der afsætter produktet brænde til ikke-registrerede købere, der er afgiftsansvarlig?

 

Venstre parat til at åbne energiaftalen

 
Venstre har meldt ud, at der er grundlag for at åbne energiaftalen fra foråret 2012, ”da den netop rammer udsatte virksomheder med afgifter og krav” (citat 22. februar til internetavisen Altinget.dk).
 
Forsyningssikkerhedsafgiften som tænkes pålagt bl.a. brænde, er en del af energiaftalen. En genforhandling af energiaftalen vil derfor muliggøre at politikerne genovervejer blandt andet brændeafgiftens konsekvenser - og løser problemerne.
 
Skovforeningen følger op overfor politkerne for at få dem til at benytte denne mulighed.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
30. januar 2013
Ministre afslår møder om brændeafgift
Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard vil ikke tale med Skovforeningen om brændeafgiftens skadelige virkninger for fx klima, miljø, skove, landdistrikter, grænsehandel, sort brændehandel. Vi beder nu Ida Auken om et møde.
 
30. januar 2013
Sandheden om danskernes sorte brænde
Mange medier fortæller i dag at 2/3 af brændeforbruget som kommer fra ikke-registrerede kilder. Men det er ikke sort brænde alt sammen. Der er masser af lovligt, ikke-registreret brænde som det er praktisk umuligt at lægge brændeafgift på.
 
30. januar 2013
Sådan kan politikerne løse brændeafgiftens problemer
Undtag alt brænde fra afgift. Så er der ingen problemer med EU, og miljøet, skovene og landdistrikterne slipper for brændeafgiftens negative konsekvenser. Og statens tab af indtægter bliver langt, langt mindre end politikerne har fået at vide.

29. januar 2013
Venstre spørger skatteministeren om brændeafgiften og EU
Skatteministeren svarer at ministeriet er i gang med at undersøge grundlaget for forsyningssikkerhedsafgiften og vil i den forbindelse også kontakte Europa-Kommissionen for at drøfte den nærmere afgrænsning af afgiften.
 
17. januar 2013
Regeringen vil fritage sankebrænde for afgift hvis EU giver lov
To ministre i samråd i dag: Regeringen vil fastholde energiaftalens forsyningssikkerhedsafgift, også på biomasse, men forsøger at få EU til at acceptere at sankebrænde bliver undtaget. Se tv fra samrådet.
 
20. december 2012
Skovforeningen beder to ministre om møder om brændeafgiften
Læs Skovforeningens brev til skatteminister Holger K. Nielsen og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.
 
19. december 2012
Politisk angreb på brændeafgifterne
Den planlagte brændeafgift udløser nu politiske reaktioner i form af samråd og skriftlige spørgsmål. De to relevante ministre, Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard, har endnu ikke ytret sig i debatten.
 
11. december 2012
Brændehandlere til kamp mod en afgift på brænde
Danske forhandlere af pejsebrænde og træpiller har stiftet brancheforening som en direkte reaktion på den varslede afgift på pejsebrænde og træpiller til rumopvarmning.
 
16. november 2012
Grotesk afgift på brænde
Man skulle tro at det var løgn: I forventning om at Danmark bliver et mere fossilfrit samfund, vil Folketinget lægge afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme. Læs lederen fra Skoven 11/2012.
 
16. november 2012
Ugens debat om brændeafgifter
Skovforeningens pressemeddelelse ”Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt” har skabt voldsom debat i medierne og i Folketinget om den planlagte afgift på brænde. Her er nogle af de mange reaktioner.
 
12. november 2012
Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt
Pressemeddelelse fra Skovforeningen: Regeringens planlagte afgift på brænde vil øge grænsehandelen, CO2-udledningen, markedet for sort brænde, afbrændingen af urent træ, forringe plejen af skovene og kræve et uhyrligt bureaukrati.

9. november 2012
Prisen på brænde og sankebrænde fra skovene 2003-2011
I 2011 var gennemsnitsprisen 280 kr./rm for bøgebrænde i 2,7 meter længde og 156 kr/rm for sankebrænde af bøg. Prisen for sankebrænde har været helt stabil siden 2004.
 
16. oktober 2012
Afgift på brænde: Hvor meget, hvornår, hvordan og kan det undgås
Folketingets brede energiforlig i 2012 indeholdt en afgift på brænde. Men det er helt uklart hvordan reglerne bliver i praksis. Skovforeningen arbejder for at træ som miljøvenlig energikilde ikke bliver straffet økonomisk.
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.