Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Regeringen er stadig skov-blind

24. februar 2010
Pressemeddelelse fra Dansk Skovforening
 
 
Regeringens nye program er ikke nyt når det gælder skovene: Regeringen lukker stadig øjnene for skovenes enorme muligheder for klima, energi, biodiversitet og naturoplevelser til befolkningen.
 
Regeringen erklærer nogle gode målsætninger:
  • mere vedvarende energi
  • uafhænghed af fossile brændsler på langt sigt.
  • aktivt arbejde for at løse klimaudfordringen.
  • mindst 100.000 ha ekstra natur i 2020.

På disse punkter tilbyder skov og træ de bedste og billigste løsninger, men regeringen nævner ikke skov og træ med et eneste ord.

Dermed fortsættes linien fra ”Grøn Vækst” som helt grotesk udelod skovenes enorme og billige muligheder for at nedbringe CO2-niveauet, øge biodiversiteten, beskytte grundvandet og fremme folkesundhed, friluftsliv og forsyningssikker energi.
 
 

Karen Ellemanns chance

Skovene fik en ny minister i går. Karen Ellemann kan bringe regeringens miljøpolitik et kæmpe skridt fremad ved straks at tage initiativ til en sammenhængende politik for Danmarks skove – og derved samle de fantastiske muligheder op der ligger på skovområdet.

Det skovpolitiske udvalg som Regeringen lovede for 1 år siden (i erkendelse af at skovene var blevet glemt i Grøn Vækst) bør sættes i gang hurtigst muligt.

Og de beskedne skovordninger som Regeringen har fjernet fra Finansloven må tilbage igen allerede i 2011: Fremme af produktudvikling for skov og træ. Konsulentbistand i bæredygtig skovdrift. Grønne driftsplaner. Mere løvskov. Udvikling af naturværdier i private skove. Og miljøvenlig produktion af juletræer.

Det er tvingende nødvendigt hvis vi skal efterlade Danmarks natur og miljø i en bedre tilstand end i dag og give børn, unge og voksne gode muligheder for gode naturoplevelser.
 
 

Regeringens hidtil manglende skovpolitik

Her er status over regeringens manglende skovpolitik – og dermed den baggrund som Karen Ellemann kan brillere på:

Grøn Vækst, men uden skove.
Regeringens strategi for Grøn Vækst med prioriterede mål om grundvand, biodiversitet, CO2-reduktion og naturoplevelser, negligerede skovenes enorme muligheder på disse punkter.
 
Et fossilfrit Danmark, men uden træ.
Danmark og hele verden skriger på klimavenligt byggeri, teknologi og energi. Men i Danmark er produktudviklingsordningen for træ fjernet fra finansloven, og der er ingen politik for at udnytte træ, verdens mest klima- og miljøvenlige råstof.
 
Skovbruget har ikke bæredygtige økonomiske rammebetingelser.
Skovejerne forhindres af absurde konkurrenceregler i at kunne gennemskue træmarkedet. Og skovene beskattes uafhængigt af deres (manglende) indtægter. Alt i alt taber de private skove penge hvert år når der medregnes forrentning af gæld efter skatten på skov.
 
Ingen biodiversitetsplan for skovene.
Alle er enige om at Danmark skal stoppe sit tab af biodiversitet og at skovene må spille en nøglerolle her. Men der er ingen politik for hvordan skovene skal spille den rolle. Tværtimod er tilskud til løvskove, grønne driftsplaner, aftaler om særlig drift og andre skridt til mere biodiversitet fjernet fra finansloven. Samtidig indføres en dyr og meningsløs beskyttelse af ikke-truede flagermus som kommer til at straffe skovejere der har givet flagermusene gode vilkår med gamle løvskove. Det vil tilskynde til dyrkning af nåleskov, stik imod alle skovpolitiske hensigter.
 
Ingen plan for at udnytte de private skoves muligheder for friluftslivet.
Private skove (70 % af skovarealet) rummer store oplevelsesmuligheder, og der er kraftig efterspørgsel på dem i befolkningen. Men der er ingen politik for at udvikle disse muligheder.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
19. januar 2010
Klimamødet var et gennembrud for skovene. For skovene var FN’s klimatopmøde i december et politisk gennembrud. Nu er det Danmarks regering der skal realisere de gode hensigter. Det er der dog endnu ikke tegn til.
 
1. januar 2010
Radio om skovene i klimaerklæringen og i dansk politik
 
22. december 2009
FN's klimaerklæring bedre Grøn Vækst
 
22. december 2009
Skovrådet: Det haster med en dansk skovpolitik
 
27. november 2009
Skovforeningen i foretræde i Folketingets miljøudvalg for at presse på for at Miljøministerens bebudede skovpolitiske udvalg sættes i gang hurtigst muligt.

9. september 2009
Regeringen dropper skovene i finanslovsforslaget, men andre husker. Regeringen fortsætter med at fjerne de ordninger som fremmer bæredygtighed i de private skove, herunder ordningen til fremme brugen af træ, verdens mest miljøvenlige råstof. Men både Naturfredningsforeningen, SFs og De Konservatives miljøordførere taler nu om at der må penge til skovene.
 
1. maj 2009
Miljøministeren erkender at Grøn Vækst glemte skovene. Regeringen har offentliggjort sin strategi Grøn Vækst: Der skrives mange gode ting om de eksisterende skoves værdier, men der er ingen plan for at udvikle disse værdier for fremtiden. Fx er træ, verdens mest miljøvenlige råstof, helt overset i strategien.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.