Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ridning i privat skovRidning i privat skovRegler

 
I private skove er der ikke almindelig adgang til ridning. Ejeren kan sætte skilte op der fortæller, hvor du må ride. Hvis ejeren ikke har sat skilte op, må man ride på private fællesveje, som fører gennem skove. Det står i naturbeskyttelsesloven.
 
 

Liste over private skovejere der udbyder ridekort

 
Nedenfor ser du en liste over private skovejere der udbyder ridekort til skoven. 
 
Skovene er ordnet efter postnummer.
For skove der strækker sig over flere postnumre, er valgt det nummer, der bedst viser, hvor i landet skoven ligger.

I listen er seks produkter som skoven kan levere:
Årskort til voksne
Årskort til børn
Dagskort/klippekort til voksne
Gæstekort
Et ridelaug er knyttet til skoven
Skoven overvejer rideordning
Mere information
Tanja Blindbæk Olsen
Tlf.: 3378 5214
to@skovforeningen.dk


For medlemmer
Tilbyder din skov ridning i skoven?

Så kan du gratis tilmelde skoven til listen her på siden med ridning.
'
 

Post

Skovens navn

Tlf. på kontakt
person

Email & hjemmeside

1

2

3

4

5

6

4100 Giesegaard Skovdistrikt
57662600
20469258

Årskort til voksne

Årskort til børn

 

4140

Svenstrup Skovdistrikt
20469258

Årskort til voksne

Årskort til børn

4160 Broksø Skove 55501224 crg@broksoe.com
www.broksoe.com
Årskort til voksne Årskort til børn Dagskort Gæstekort
4171 Næsbyholm Skovdistrikt 57646910 kanoudlejning@kanoudlejning.dk Årskort til voksne Årskort til børn Gæstekort
4174 Skjolenæsholm Skov 40102884 skjskov.pn@mail.dk
www.skjskov.dk

Årskort til voksne

Årskort til børn Gæstekort
4160 Gunderslevholm Skovdistrikt
55450002
40450075
Årskort til voksne Årskort til børn
4180 Stiftelsen Sorø Akademi 57820135 hw@stiftsor.dk
www.stiftsor.dk
Årskort til voksne Årskort til børn Dagskort
4200 Valdemarskilde Skovdistrikt 58520703 skovkoordinator@gmail.com Årskort til voksne Årskort til børn Dagskort
4243 Holsteinborg Skovdistrikt
55459005
40356106
pedersen@holsteinborg.dk
www.holsteinborg.dk
Årskort til voksne
4250 Gyldenholm Skovdistrikt
58545028
21255065
info@gyldenholm.dk

Årskort til voksne

Årskort til børn

4320 Ledreborg Skovdistrikt 46480038 info@ledreborgslot.dk
www.ledreborgslot.dk
Årskort til voksne Årskort til børn Dagskort
4350 Løvenborg Skovdistrikt 59189033 skovfoged@loevenborg.dk
www.loevenborg.dk
Årskort til voksne
4370 Den Suhrske Stiftelses Skove
57801212
21208212
bonderup@suhrske.dk Årskort til voksne Årskort til børn
4440 Lindholt Skov 59274141 Lhf@handyhegn.dk
www.lindholtgaard.dk
Årskort til voksne Årskort til børn Ridelaug
4440 Torbenfeldt Skovdistrikt 59275018 Årskort til voksne Årskort til børn
4450 Aggersvold Skov og Savværk
59276466
21430262
Årskort til voksne Årskort til børn
4600 Vallø Stifts Skovbrug 56260500 Årskort til voksne Årskort til børn
4640 Vemmetofte Kloster Skovdistrikt 56710008 Årskort til voksne Gæstekort
4660 Gjorslev Skovdistrikt
56500101
 
gjorslev@gjorslev.dk Årskort til voksne Årskort til børn
4690 Bregentved Skovdistrikt
56312019
20677132
Overvejer rideordning
4700Gavnø Skovdistrikter55700200fonden@gavnoe.dk
www.gavnoe.dk
Årskort til voksneÅrskort til børnDagskort

4700 Herlufsholm Skovdistrikt 55751451 skovfoged@herlufsholm.dk Årskort til voksne
4720 Stampenborg Skovdistrikter
55991107
40112296
Årskort til voksne Årskort til børn
4736 Karrebækstorp Skov 45802969 karrebaekstorpskov
@hotmail.com

-
Årskort til voksne Årskort til børn
4773Stensbygaard Skovdistrikt55386002
stensbygaard@stensbygaard.dk
www.stensbygaard.dk
Årskort til voksneÅrskort til børn4800 Fuglsang Skovdistrikt
54850978
40314221
Årskort til voksne Årskort til børn
4800 Gl. Kirstineberg Skovdistrikt
54851262
 
 
Årskort til voksne Årskort til børn
4800 Pandebjerg Skovdistrikt 40450370 Årskort til voksne Årskort til børn
4930 Søholt & Ulriksdal Gods 75897263 Årskort til voksne Dagskort Gæstekort
5300 Lundsgaard Skovdistrikt
65321026
20321096
rudolf@lundsgaardgods.dk
Årskort til voksne Årskort til børn
5400 Gyldensteen Skovdistrikt
64811058
28145083
Årskort til voksne Årskort til børn
 
Ridelaug
5462 Langesø Skovbrug
65964080
20947717
gods@langesee.dk
www.langesee.dk
Årskort til voksne Årskort til børn
5592 Wedellsborg Skovdistrikt 87622125 Årskort til voksne Årskort til børn Dagskort Gæstekort
5600 Holstenshuus Gods 62610311 Årskort til voksne Årskort til børn Dagskort Gæstekort
5600 Steensgaard Skovdistrikt
62619452/
63618198
21431452
Årskort til voksne Årskort til børn Gæstekort
5642 Damsbo Skovdistrikt
62611704
20828077
rue@pc.dk Årskort til voksne

5750 Fjellebro Skovdistrikt
62261056
40199556
ncu@adr.dk

Årskort til voksne

5771 Skjoldemose Skovbrug
62261056
20630322
40199556
info@skjoldemose.dk
www.skjoldemose.dk
Årskort til voksne Årskort til børn
5800 Juelsbergskoven 65310060 gregers@juel.net Årskort til voksne Årskort til børn
5853 Glorop og Rygaard Godser
65331005
Årskort til voksne Årskort til børn Gæstekort
5853 Ravnholt & Lykkeholm Skovdistrikt 62671002 ravnholt@ravnholt-gods.dk Overvejer rideordning
5853Ørbæklunde65331004
20325004
lhlange@dlgtele.dkÅrskort til voksne
7140 Rohden Gods Skovdistrikt
75805650
20313477
Årskort til voksne Årskort til børn
8400 Søholt & Ulriksdal Gods
86364125
40321816
pj@lindberg.com Årskort til voksne Dagskort Gæstekort Overvejer rideordning
8450 Frijsenborg Skovdistrikt 87622125

Årskort til voksne

Årskort til børn Dagskort Gæstekort
8550 Rosenborg Skov
86394142
21421280

Årskort til voksne

Årskort til børn

8680 Rye Nørskov
86891622
28401622
info@rye-noerskov.dk

Årskort til voksne

Årskort til børn

8680 Salten Langsø Skovadministration A/S
86898288
22360020
np@slsas.dk
www.slsas.dk

Årskort til voksne

8963 Løvenholm Skovdistrikt 87950065 post@lovenholm.dk
Årskort til voksne Årskort til børn Gæstekort
9460 Øland Skov
98236005
21643546
oelandskov@mail.dk Overvejer rideordning
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.