Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Grotesk afgift på brænde

 
16. november 2012
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening

Man skulle tro at det var løgn:

I forventning om at Danmark bliver et mere fossilfrit samfund, går Folketinget nu den modsatte vej og lægger afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme.

Den nye afgift skal lukke et hul i statskassen på 2,8 milliarder kr. Hullet opstår når danskerne gør som ønsket: Bruger mindre kul, olie og gas og betaler derfor færre afgifter af disse fossile energikilder til staten.

Den nye afgift har fået det forskønnende og uforståelige navn ”forsyningssikkerhedsafgift”. Den
blev foreslået af den borgerlige regering, overtaget af den nuværende og aftalt af et bredt flertal i Folketinget i Energiforliget i 2012. Et lovforslag bliver fremsat i foråret 2013, og der lægges op til at afgiften fases ind fra 2014 og får fuld effekt fra 2020.

Til den tid forventes brænde at levere omkring 400 millioner kr årligt til staten gennem den nye afgift. Imens går fx vindmøller, solpaneler og jordvarme fri.


Ingen har vurderet konsekvenserne, selv om de er negative

Afgiften er udtænkt bag et skrivebord.

Den kunne samle politisk enighed, og derfor er den ikke blevet diskuteret af politikerne eller i offentligheden. Ikke før nu hvor embedsmænd sidder og forbereder det lovforslag der skal få afgiften vedtaget i 2013.

Ingen har vurderet eller regnet på afgiftens konsekvenser for fx klimaet, landdistrikterne, grænsehandelen, skovene, brændemarkedet og administrationen. Så politikerne bag energiforliget aner næppe hvor galt afgiften vil virke på blandt andet disse punkter.

Normalt skal der et ramaskrig i befolkningen til for at ændre et forlig indgået af et bredt flertal. Og sagen rummer et muligt ramaskrig fordi afgiften er så grotesk i modstrid med den klimapolitik som stort set alle politikere ellers hylder og smykker sig med. Også skovpolitisk går afgiften stik imod alle smukke hensigtserklæringer fra alle sider af Folketinget.

Skovforeningen vil, sammen med vore mange ligesindede i sagen, bruge vinteren på et sidste forsøg overfor politikerne på at stoppe vanviddet: Danmark skal så vidt muligt være et fossilfrit samfund, og afgifter bør i hvert fald ikke trække den modsatte vej.


Embedsmændene kender ikke virkeligheden i skovbruget

Der er en reel risiko for at det ikke lykkes at stoppe afgiften politisk. Derfor arbejder Skovforeningen også i et teknisk spor:

Over for embedsmænd forsøger vi at påvirke udformningen af afgiften så den tager højde for virkeligheden i skovbruget hvor over 25.000 ejendomme producerer brænde.

Danmark har ikke tidligere lagt en punktafgift på så mange producenter. Vi kan slet ikke forestille os hvordan det skal kunne administreres og kontrolleres, og netop derfor kan vi frygte det værste når embedsmænd i den bedste mening, men uden skovbrugskendskab, skal gennemføre en uduelig politisk beslutning.

Derfor er vi i dialog med embedsapparatet i den kommende vinter: De skal vide hvad det er for en virkelighed i skovbruget, de arbejder med.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
16. november 2012
Ugens debat om brændeafgifter
Skovforeningens pressemeddelelse ”Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt” har skabt voldsom debat i medierne og i Folketinget om den planlagte afgift på brænde. Her er nogle af de mange reaktioner.
 
12. november 2012
Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt
Pressemeddelelse fra Skovforeningen: Regeringens planlagte afgift på brænde vil øge grænsehandelen, CO2-udledningen, markedet for sort brænde, afbrændingen af urent træ, forringe plejen af skovene og kræve et uhyrligt bureaukrati.
 
9. november 2012
Prisen på brænde og sankebrænde fra skovene 2003-2011
I 2011 var gennemsnitsprisen 280 kr./rm for bøgebrænde i 2,7 meter længde og 156 kr/rm for sankebrænde af bøg. Prisen for sankebrænde har været helt stabil siden 2004.
 
16. oktober 2012
Afgift på brænde: Hvor meget, hvornår, hvordan og kan det undgås
Folketingets brede energiforlig i 2012 indeholdt en afgift på brænde. Men det er helt uklart hvordan reglerne bliver i praksis. Skovforeningen arbejder for at træ som miljøvenlig energikilde ikke bliver straffet økonomisk.
 
11. maj 2012
Dødstallet fra brændeovne er vildt overdrevet
Det er lykkedes en studerende at få massiv medieomtale af sin skoleopgave med påstanden om at der dør 1000 danskere pr. år på grund af brændeovne. Men tallet er vildt overdrevet. Her er nogle mere lødige vurderinger af brændeovnsrøg.
 
9. januar 2012
Pressemeddelelse: Så er der brænde til selvhentere i skovene
Nu har skovene masser af brændeegnet tyndingstræ fra vinterens hugster. Træet venter på sankere der har mod på selv at save det til brænde og køre det hjem. Find telefonnummeret til en skov nær dig der sælger brænde.
 
22. september 2008
Mest brænde for pengene
En husstand der bruger 2000 liter olie på et år, kan spare mere end 10.000 kr hvert år ved selv at sanke brændet i skoven. Også brænde leveret til døren sparer tusinder af kroner. Se hvordan du regner ud hvor du får mest brænde for pengene.
 
21. februar 2008
Brænde kan forbedre Danmarks CO2-regnskab
Der står en brændeovn i godt 500.000 danske hjem. Den spreder hygge og giver billig varme, men er også et vigtigt redskab når Danmark skal leve op til kravene i EU-kommissionens klimaplan, påpeger forskere fra Skov & Landskab.
 
Se også listen over skove der sælger brænde og hent masser af information om brænde, fx hvordan du tørrer det, måler brændestakken op og fyrer.
 
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.