Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Politisk angreb på brændeafgifterne

 
19. december 2012
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
Brændeafgiften der er indeholdt i Folketingets energiaftale af 22. marts 2012, udløser nu politiske reaktioner i form af samråd og skriftlige spørgsmål.
 
De to relevante ministre, skatteminister Holger K. Nielsen og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard, har endnu ikke ytret sig i debatten om brændeafgiften.
 
Regeringen forventes at fremlægge lovforslag i foråret 2013 om afgiften som derefter ifølge energiaftalen skal indfases fra og med 2014 og få fuld virkning i 2020.
 
 

Liberal Alliance kalder Skatteministeren og Klima-, energi- og bygningsministeren i samråd

 
Liberal Alliance har 16. november kaldt både Skattemininsteren og Klima-, energi- og bygningsministeren i samråd med spørgsmålene:
 • Hvordan forholder ministrene sig til at en forhøjelse af prisen på brænde kan betyde at skovene vil vokse til i krat fordi det vil blive dyrere at ansætte lønnet arbejdskraft til at passe ung opvækst?
      
 • Kan ministrene bekræfte at en forhøjelse af prisen på brænde vil medføre øget grænsehandel?
      
 • Mener ministrene at man med en forhøjelse af prisen på brænde forbedrer konkurrencevilkårene for danske skovejere til klima-, energi- og bygningsministeren og skatteministeren?
      
 • Er det korrekt at prisen på brænde bliver fordoblet som følge af energiaftalen, og mener ministrene at det er rimeligt over for de 750.000 danskere der vil blive ramt, at de nu skal betale langt mere for varen?
      
 • Vil ministrene bekræfte at man kan forvente at danske brændeovnsejere – som følge af brændeafgiften – vil skifte til opvarmningskilder der er langt mere CO2-udledende end brænde, og bekymrer dette i givet fald ministrene?
      
 • Vil ministrene redegøre for bevæggrundene for at afgiftsbelægge CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis?
Samrådet afholdes 17. januar 2013 kl. 14.00.
 
 

Enhedslisten stiller skriftligt spørgsmål om brændeafgiftens sociale profil

 
Per Clausen, Enhedslisten, har 21. november spurgt Klima-, energi- og bygningsministeren:
 
"Hvad kan ministeren oplyse om den sociale profil for ejere af brændeovne, og i hvilket omfang vil henholdsvis en afgift på brændeovne og den kommende forsyningssikkerhedsafgift på brænde ramme socialt skævt?"

Minsteren har svaret den 19. december:
 
"Hverken Klima-, Energi- og Bygningsministeriet eller Skatteministeriet har statistik over ejere af brændeovne fordelt efter indkomster. Der er næppe grund til at antage, at en afgift på brændeovne eller brænde har væsentlig anden fordelingsvirkning endafgifter på fjernvarme og brændsel i almindelighed. Ligesom energiafgifterne må en afgift på brænde eller brændeovne forventes umiddelbart at belaste de lavere indkomster mest.
 
Det bør bemærkes, at forsyningssikkerhedsafgiften ikke alene er en afgift på brænde, men en afgift på alle brændsler til varme. Dermed betales den af alle husstande mv. uanset opvarmningsform (undtaget elopvarmede boliger, som i stedet betaler elafgifter)."
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
11. december 2012
Brændehandlere til kamp mod en afgift på brænde
Danske forhandlere af pejsebrænde og træpiller har stiftet brancheforening som en direkte reaktion på den varslede afgift på pejsebrænde og træpiller til rumopvarmning.
 
16. november 2012
Grotesk afgift på brænde
Man skulle tro at det var løgn: I forventning om at Danmark bliver et mere fossilfrit samfund, vil Folketinget lægge afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme. Læs lederen fra Skoven 11/2012.
 
16. november 2012
Ugens debat om brændeafgifter
Skovforeningens pressemeddelelse ”Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt” har skabt voldsom debat i medierne og i Folketinget om den planlagte afgift på brænde. Her er nogle af de mange reaktioner.
 
12. november 2012
Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt
Pressemeddelelse fra Skovforeningen: Regeringens planlagte afgift på brænde vil øge grænsehandelen, CO2-udledningen, markedet for sort brænde, afbrændingen af urent træ, forringe plejen af skovene og kræve et uhyrligt bureaukrati.
 
9. november 2012
Prisen på brænde og sankebrænde fra skovene 2003-2011
I 2011 var gennemsnitsprisen 280 kr./rm for bøgebrænde i 2,7 meter længde og 156 kr/rm for sankebrænde af bøg. Prisen for sankebrænde har været helt stabil siden 2004.
 
16. oktober 2012
Afgift på brænde: Hvor meget, hvornår, hvordan og kan det undgås
Folketingets brede energiforlig i 2012 indeholdt en afgift på brænde. Men det er helt uklart hvordan reglerne bliver i praksis. Skovforeningen arbejder for at træ som miljøvenlig energikilde ikke bliver straffet økonomisk.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.