Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Venstre spørger skatteministeren om EUs stilling til brændeafgiften

29. januar 2013
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 

Spørgsmål

 
Eva Kjer Hansen, Venstre, har 21. januar spurgt skatteminister Holger K. Nielsen:
 
"Vil ministeren redegøre for, hvilken del af hans korrespondance med Europa-Kommissionen, der har fået ministeren til at tro, at også fyringsbrænde skulle omfattes af forsyningssikkerhedsafgiften?"
 
Spørgsmålet er en opfølgning på samrådet 17. januar hvor skatteministeren forklarede at regeringen gerne vil fritage sankebrænde for afgift hvis EU giver lov.
 
 

Svar

 
Skatteministeren svarede 29. januar på Eva Kjer Hansens spørgsmål:
 
 
"Det fremgår af Energiaftale 2012, at der skal pålægges en forsyningssikkerhedsafgift på al rumvarme, dvs. rumvarme fra såvel fossile brændsler som biomasse.
 
Afgiftsgrundlaget for biomasse er nyt og skal godkendes af Europa-Kommissionenfør den endelige ikrafttrædelse.

Afgiften skal derfor udformes under hensyn til EU´s diskriminations- og statsstøtteregler.
 
Erfaringen fra arbejdet med andre nye afgifter, herunder fedtafgiften, er, at et væsentligt kriterium for en godkendelse er, at afgiften udformes så bredt og ensartet som muligt.
 
Skatteministeriet er i øjeblikket i gang med at undersøge afgiftsgrundlaget for forsyningssikkerhedsafgiften og vil i den forbindelse også kontakte Europa-Kommissionen for at drøfte den nærmere afgrænsning af afgiften."
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
17. januar 2013
Regeringen vil fritage sankebrænde for afgift hvis EU giver lov
To ministre i samråd i dag: Regeringen vil fastholde energiaftalens forsyningssikkerhedsafgift, også på biomasse, men forsøger at få EU til at acceptere at sankebrænde bliver undtaget. Se tv fra samrådet.
 
20. december 2012
Skovforeningen beder to ministre om møder om brændeafgiften
Læs Skovforeningens brev til skatteminister Holger K. Nielsen og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.
 
19. december 2012
Politisk angreb på brændeafgifterne
Den planlagte brændeafgift udløser nu politiske reaktioner i form af samråd og skriftlige spørgsmål. De to relevante ministre, Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard, har endnu ikke ytret sig i debatten.
 
11. december 2012
Brændehandlere til kamp mod en afgift på brænde
Danske forhandlere af pejsebrænde og træpiller har stiftet brancheforening som en direkte reaktion på den varslede afgift på pejsebrænde og træpiller til rumopvarmning.
 
16. november 2012
Grotesk afgift på brænde
Man skulle tro at det var løgn: I forventning om at Danmark bliver et mere fossilfrit samfund, vil Folketinget lægge afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme. Læs lederen fra Skoven 11/2012.
 
16. november 2012
Ugens debat om brændeafgifter
Skovforeningens pressemeddelelse ”Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt” har skabt voldsom debat i medierne og i Folketinget om den planlagte afgift på brænde. Her er nogle af de mange reaktioner.
 
12. november 2012
Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt
Pressemeddelelse fra Skovforeningen: Regeringens planlagte afgift på brænde vil øge grænsehandelen, CO2-udledningen, markedet for sort brænde, afbrændingen af urent træ, forringe plejen af skovene og kræve et uhyrligt bureaukrati.

9. november 2012
Prisen på brænde og sankebrænde fra skovene 2003-2011
I 2011 var gennemsnitsprisen 280 kr./rm for bøgebrænde i 2,7 meter længde og 156 kr/rm for sankebrænde af bøg. Prisen for sankebrænde har været helt stabil siden 2004.
 
16. oktober 2012
Afgift på brænde: Hvor meget, hvornår, hvordan og kan det undgås
Folketingets brede energiforlig i 2012 indeholdt en afgift på brænde. Men det er helt uklart hvordan reglerne bliver i praksis. Skovforeningen arbejder for at træ som miljøvenlig energikilde ikke bliver straffet økonomisk.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.