Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Sådan kan politikerne løse brændeafgiftens problemer

30. januar 2013
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 

Brændeafgiftens problemer

 
Regeringen vil lægge afgift på alle brændsler til rumvarme, herunder sankebrænde fra skovene.
 
Det er så mærkværdigt at skatteminister Holger K. Nielsen på et samråd 17. januar indrømmede at han selv var ved at "falde ned af stolen da han hørte om det første gang". Der er store problemer med afgiften, blandt andet nævnte ministeren at det vil give grå hår og tics i skatteministeriet at skulle administrere og kontrollere en punktafgift på Danmarks 25.000 skovejendomme og alle de andre kilder til brænde.
 
Skovforeningen forudsiger også mange andre problemer med en afgift på brænde i det hele taget:
  • Øget grænsehandel
  • Øget CO2-udledning
  • Dyrere at bo i landdistrikterne
  • Øget marked for sort brænde
  • Øget afbrænding af urent træ
  • Forringet pleje af skovene.
På samrådet erklærede skatteministeren at regeringen vil undtage sankebrænde fra afgiften - hvis EU vil acceptere det. Der er dog endnu ikke er sendt en ansøgning til EU-kommissionen.
 
 

Skovforeningens forslag til løsning

 
Eventuelle indvendinger fra EU imod at undtage sankebrænde fra afgiften skulle begrundes i konkurrenceforvridning mellem dansk og importeret træ fordi udenlandsk sankebrænde næppe sælges til danske husstande.
 
Men der er ingen konkurrenceretslige problemer i at undtage en miljø- og klimavenlig energiform for en punktafgift, så længe udenlandske og danske producenter behandles ens. Derfor har fx Tyskland, Frankrig og Polen meget lavere moms på brænde end på andre energiformer.
 
Så alle de negative konsekvenser ved en brændeafgift vil blive løst hvis de private husholdningers køb af brænde helt fritages for den nye forsyningssikkerhedsafgift.
 
Og staten får fortsat de ønskede og langt større indtægter fra de professionelles brug af biomasse til rumopvarmning. Det er fx varmeværkers og kraftvarmeværkers brug af både dansk og importeret træ og træpiller.
 
 

Denne løsning er langt billigere end politikerne har fået at vide

 
Hvor mange penge vil staten miste ved at undtage alt brændesalg til private fra afgiften?
 
Hvis politikerne der vedtog energiforliget i marts 2012 fik at vide staten kunne forvente et provenu fra hele brændeforbruget på op til 660 millioner kr., står det nu klart at dette tal er vildt overvurderet: 2/3 af danskernes brændeforbrug er ikke-registreret træ som er umuligt at få moms- og afgiftsindtægter fra. Noget af træet kommer fra fx haver og lovlig grænsehandel, andet fra sort brændesalg.
 
Det registrerede og momsbelagte brænde fra private danske skove og import fra udlandet vil højst give et provenu på 190 millioner kr., baseret på dagens forbrug og priser. Hvis en brændeafgift bliver indført og brænde således bliver dyrere, bliver statens provenu højst sandsynligt langt mindre endnu. Og hertil kommer et uhyrligt og dyrt bureaukrati for at kradse disse penge ind.
 
Derfor har Skovforeningen foreslået alle partier i Folketinget at løse problemerne ved helt at undtage brændet afgiften: Så er der ingen juridiske problemer med EU, og Danmarks miljø og skove og landdistrikter slipper for brændeafgiftens negative konsekvenser. Og statens tabte indtægter bliver langt, langt mindre end politikerne oprindeligt fik at vide.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
30. januar 2013
Ministre afslår møder om brændeafgift
Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard vil ikke tale med Skovforeningen om brændeafgiftens skadelige virkninger for fx klima, miljø, skove, landdistrikter, grænsehandel, sort brændehandel. Vi beder nu Ida Auken om et møde.
 
30. januar 2013
Sandheden om danskernes sorte brænde
Mange medier fortæller i dag at 2/3 af brændeforbruget som kommer fra ikke-registrerede kilder. Men det er ikke sort brænde alt sammen. Der er masser af lovligt, ikke-registreret brænde som det er praktisk umuligt at lægge brændeafgift på.

29. januar 2013
Venstre spørger skatteministeren om brændeafgiften og EU
Skatteministeren svarer at ministeriet er i gang med at undersøge grundlaget for forsyningssikkerhedsafgiften og vil i den forbindelse også kontakte Europa-Kommissionen for at drøfte den nærmere afgrænsning af afgiften.
 
17. januar 2013
Regeringen vil fritage sankebrænde for afgift hvis EU giver lov
To ministre i samråd i dag: Regeringen vil fastholde energiaftalens forsyningssikkerhedsafgift, også på biomasse, men forsøger at få EU til at acceptere at sankebrænde bliver undtaget. Se tv fra samrådet.
 
20. december 2012
Skovforeningen beder to ministre om møder om brændeafgiften
Læs Skovforeningens brev til skatteminister Holger K. Nielsen og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.
 
19. december 2012
Politisk angreb på brændeafgifterne
Den planlagte brændeafgift udløser nu politiske reaktioner i form af samråd og skriftlige spørgsmål. De to relevante ministre, Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard, har endnu ikke ytret sig i debatten.
 
11. december 2012
Brændehandlere til kamp mod en afgift på brænde
Danske forhandlere af pejsebrænde og træpiller har stiftet brancheforening som en direkte reaktion på den varslede afgift på pejsebrænde og træpiller til rumopvarmning.
 
16. november 2012
Grotesk afgift på brænde
Man skulle tro at det var løgn: I forventning om at Danmark bliver et mere fossilfrit samfund, vil Folketinget lægge afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme. Læs lederen fra Skoven 11/2012.
 
16. november 2012
Ugens debat om brændeafgifter
Skovforeningens pressemeddelelse ”Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt” har skabt voldsom debat i medierne og i Folketinget om den planlagte afgift på brænde. Her er nogle af de mange reaktioner.
 
12. november 2012
Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt
Pressemeddelelse fra Skovforeningen: Regeringens planlagte afgift på brænde vil øge grænsehandelen, CO2-udledningen, markedet for sort brænde, afbrændingen af urent træ, forringe plejen af skovene og kræve et uhyrligt bureaukrati.

9. november 2012
Prisen på brænde og sankebrænde fra skovene 2003-2011
I 2011 var gennemsnitsprisen 280 kr./rm for bøgebrænde i 2,7 meter længde og 156 kr/rm for sankebrænde af bøg. Prisen for sankebrænde har været helt stabil siden 2004.
 
16. oktober 2012
Afgift på brænde: Hvor meget, hvornår, hvordan og kan det undgås
Folketingets brede energiforlig i 2012 indeholdt en afgift på brænde. Men det er helt uklart hvordan reglerne bliver i praksis. Skovforeningen arbejder for at træ som miljøvenlig energikilde ikke bliver straffet økonomisk.
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.