Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Sandheden om danskernes sorte brænde

30. januar 2013
Darja Poleshuk, Dansk Skovforening
 
 
Jyllandsposten skriver i dag at "op mod to tredjedele af de enorme mængder træ, der afbrændes i ovnene, er indkøbt sort i de danske skove eller importeret illegalt fra især Tyskland".
 
Helt så slemt er det dog næppe med danskernes moral og forbrug af sort brænde. Her er tallene så vidt som de nu er kendt:
 
 

Masser af lovligt, ikke-registreret brænde

 
Danskernes samlede forbrug af brænde er vurderet gennem en telefonundersøgelse foretaget af Energistyrelsen.
  • Danske skoves registrerede brændehugst svarer til 15 % af danskernes estimerede forbrug.
  • Den registrerede import af brænde svarer til 17 % af danskernes estimerede forbrug.

Tilbage er derfor cirka 2/3 af brændeforbruget som kommer fra ikke-registrerede kilder. Det kan være mange forskellige kilder:

  • Træ fra haver, parker, frugtplantager og levende hegn - afhentet af private
  • Træ fra haver, parker, frugtplantager og levende hegn - afhentet og videresolgt af brændehandlere
  • Affaldstræ og brændbart affald (både rent træ og forarbejdet), fx fra træindustrien
  • Træ solgt som et andet produkt end brænde (lovligt), men hvis slutanvendelse i realiteten er brænde 
  • Importeret brænde af private i egen bil
  • Sort brænde fra danske skove og fra udlandet.
Nogle af disse kilder er fuldt lovlige, andre er ulovlige.
 
 

Konsekvenser af en brændeafgift på dette marked

 
Uanset om disse mange ikke-registrerede kilder til brænde er lovlige eller ulovlige, vil det være fuldstændig umuligt i praksis at administrere og kontrollere en afgift på dem.
 
Derfor står tilbage at hvis der indføres en afgift på brænde, vil staten stadig ikke få noget provenu fra 2/3 af brændeforbruget. Afgiften vil tværtimod skubbe en del af forbruget af registreret brænde over til det afgiftsfri ikke-registrerede brænde.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
30. januar 2013
Ministre afslår møder om brændeafgift
Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard vil ikke tale med Skovforeningen om brændeafgiftens skadelige virkninger for fx klima, miljø, skove, landdistrikter, grænsehandel, sort brændehandel. Vi beder nu Ida Auken om et møde.
 
30. januar 2013
Sådan kan politikerne løse brændeafgiftens problemer
Undtag alt brænde fra afgift. Så er der ingen problemer med EU, og miljøet, skovene og landdistrikterne slipper for brændeafgiftens negative konsekvenser. Og statens tab af indtægter bliver langt, langt mindre end politikerne har fået at vide.

29. januar 2013
Venstre spørger skatteministeren om brændeafgiften og EU
Skatteministeren svarer at ministeriet er i gang med at undersøge grundlaget for forsyningssikkerhedsafgiften og vil i den forbindelse også kontakte Europa-Kommissionen for at drøfte den nærmere afgrænsning af afgiften.
 
17. januar 2013
Regeringen vil fritage sankebrænde for afgift hvis EU giver lov
To ministre i samråd i dag: Regeringen vil fastholde energiaftalens forsyningssikkerhedsafgift, også på biomasse, men forsøger at få EU til at acceptere at sankebrænde bliver undtaget. Se tv fra samrådet.
 
20. december 2012
Skovforeningen beder to ministre om møder om brændeafgiften
Læs Skovforeningens brev til skatteminister Holger K. Nielsen og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.
 
19. december 2012
Politisk angreb på brændeafgifterne
Den planlagte brændeafgift udløser nu politiske reaktioner i form af samråd og skriftlige spørgsmål. De to relevante ministre, Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard, har endnu ikke ytret sig i debatten.
 
11. december 2012
Brændehandlere til kamp mod en afgift på brænde
Danske forhandlere af pejsebrænde og træpiller har stiftet brancheforening som en direkte reaktion på den varslede afgift på pejsebrænde og træpiller til rumopvarmning.
 
16. november 2012
Grotesk afgift på brænde
Man skulle tro at det var løgn: I forventning om at Danmark bliver et mere fossilfrit samfund, vil Folketinget lægge afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme. Læs lederen fra Skoven 11/2012.
 
16. november 2012
Ugens debat om brændeafgifter
Skovforeningens pressemeddelelse ”Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt” har skabt voldsom debat i medierne og i Folketinget om den planlagte afgift på brænde. Her er nogle af de mange reaktioner.
 
12. november 2012
Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt
Pressemeddelelse fra Skovforeningen: Regeringens planlagte afgift på brænde vil øge grænsehandelen, CO2-udledningen, markedet for sort brænde, afbrændingen af urent træ, forringe plejen af skovene og kræve et uhyrligt bureaukrati.

9. november 2012
Prisen på brænde og sankebrænde fra skovene 2003-2011
I 2011 var gennemsnitsprisen 280 kr./rm for bøgebrænde i 2,7 meter længde og 156 kr/rm for sankebrænde af bøg. Prisen for sankebrænde har været helt stabil siden 2004.
 
16. oktober 2012
Afgift på brænde: Hvor meget, hvornår, hvordan og kan det undgås
Folketingets brede energiforlig i 2012 indeholdt en afgift på brænde. Men det er helt uklart hvordan reglerne bliver i praksis. Skovforeningen arbejder for at træ som miljøvenlig energikilde ikke bliver straffet økonomisk.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.