Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Konservative nedlægger veto mod brændeafgift

6. oktober 2013
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening

Jyllands-Posten skriver i dag, at "Den kommende brændeafgift er så vanvittig, at De Konservative smider vetokortet på bordet. Det betyder, at afgiften enten skal droppes eller vente til efter næste valg, mener partiet. Skatteminister opfordrer til besindelse."
 
Det er De Konservatives energi- og finansordfører Mike Legarth (K) der har udtalt sig til Jyllands-Posten:
 
 

Konservative

 
"Vi nedlægger veto mod brændeafgiften. Den ligger uden for det, vi har aftalt i energiaftalen. Vores veto betyder, at vi spærrer for, at det kan vedtages. Hvis de andre partier alligevel gør det, så opsiger vi forliget, og så må de vente med at vedtage det til efter næste valg. Så må vælgerne ved valget tage stilling til, hvem de synes, mener det rigtige i denne sag".
 
Mike Legarth begrunder vetoet med afgiften vil fungere på en måde som "slet ikke er noget, vi har aftalt i energiforliget".
 
"Da vi lavede aftalen, var der ingen embedsmænd eller forhandlere, der tænkte over, at der skulle afgift på småbrænde til brændeovnen. Vi talte om en afgift på fjernvarme. Nu får vi et administrativt helvede, der også vil øge grænsehandlen".
 
 

Venstre

 
Jyllands-Posten skriver at Venstre ifølge forsyningssikkerhedsordfører Thomas Danielsen (V) er "bekymret" over den nye afgift:
 
"Men jeg synes, det er lidt tidligt at nedlægge veto, når vi ikke har set alle høringssvarene endnu. Vi har selv en række spørgsmål til regeringen, som vi skal have svar på, inden vi tager stilling".
 
 

Dansk Folkeparti

 
Formand Kristian Thulesen Dahl siger til Jyllands-Posten:
 
"Brændeafgiften ser ud til at stride mod almindelig sund fornuft, og vi forsøger at ændre det. Hvis det ikke lykkes, så overvejer vi at sige inden næste valg, at vi fremover vil stå udenfor den del. Så håber vi, at vi kan få V og K til at gøre det samme, så vi kan sikre mere fornuft i energipolitikken efter et valg".
 
 

Skatteministeren

 
I en mail til Jyllands-Posten opfordrer skatteminister Holger K. Nielsen (SF) til besindelse i forligskredsen:
 
"Man kan jo ikke sige ja til at bruge pengene, og nej til at hente finansieringen. I Venstre og Konservative må man også stå ved sit ansvar, og det forventer jeg også, at man gør, selvom man truer med at bakke baglæns ud af noget, man selv har været med til at finde på".
 
"Nye afgifter er sjældent populære uanset hvor gode formål, de skal dække. Jeg kan sagtens forstå, at almindelige danskere kan undre sig over indførelsen af en ny kompliceret afgift, men man skal huske, at afgiften finansierer den meget grønne energiaftale".
 
 

Hvad nu?

 
Skatteministeriet har haft et lovforslag om brændeafgiften i høring i august 2013.
 
Den almindelig forventning har været at regeringen herefter fremsætter lovforslaget, eventuelt revideret som følge af høringsprocessen, i Folketinget meget snart. Loven skal vedtages inden jul hvis afgiften som planlagt skal træde i kraft 1. januar 2014.
 
Ingen ved endnu hvilken betydning den nye konservative udmelding får for denne plan. Man må formode at de 7 partier bag energiforliget mødes meget snart for om muligt at blive enige om den videre proces.
 
Følg de daglige opdateringer om sagens udvikling på facebooksiden Stop brændeafgiften som Dansk Skovforening, Biobrændselsforeningen, Dansk Skoventreprenør Forening, Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne (DAPO), Danske Træindustrier, HedeDanmark og Skovdyrkerne står bag. Siden har fået en eksplosiv start med 25.000 tilhængere efter 25 dage.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
22. september 2013
Vanviddet kan stoppes
Brændeafgiften er vanvittig nok til at udløse et ramaskrig. Det er skovbrugets, forbrugernes og miljøets chance. Så til alle modstandere af brændeafgiften: Kæmp.
 
16. september 2013
Flyveblad om ”Stop brændeafgiften” på Facebook
Spred kendskabet til facebooksiden der samler argumenter, dokumentation og allierede imod brændeafgiften. Print fx dette flyveblad ud, giv det til alle interesserede og hæng det op hos købmanden.

6. september 2013
Skovforeningens høringssvar om brændeafgift
Lovforslaget opfylder ikke målsætningerne. Provenuet til staten bliver langt lavere end forudsat. Og forslaget vil have stribevis af negative konskvenser.
 
27. august 2013
Pressemeddelelse: Prisen går amok på brænde fra skoven
Bøgebrænde i 2.7 m længde stiger 80 % i pris. Selvskoverbrænde stiger 140 %. Det er nogle af de dybt groteske konsekvenser af Skatteministeriets forslag til brændeafgift.

23. august 2013
Brændeafgiftens 7 forbandelser
Brændeafgiften er hovsapolitik der vil skade massivt og på mange områder. Politikerne bag afgiften har lukket øjnene for hvor galt det bliver. Læs detaljerne om brændeafgiftens 7 forbandelser.
 
14. august 2013
Forslag til brændeafgift i høring
Et udkast til forsyningssikkerhedsafgift, blandt andet på brænde, er nu i høring. Der foreslås en delvis fritagelse for sankebrænde, men det forhindrer ikke de mange negative konsekvenser en afgift på det øvrige brænde til private.
 
6. marts 2013
Et svar fra Holger K. Nielsen på ti spørgsmål om brændeafgiften
Skal brændeafgiften pålægges træ som endnu ikke er blevet til brænde, blev Skatteministeren spurgt om. Svaret er nu kommet.
 
25. februar 2013
Ti nye spørgsmål til Holger K. Nielsen om brændeafgiften
Brændeafgiftens problemer bliver fortsat taget op overfor regeringen. Se Skatteudvalgets 10 seneste spørgsmål til Skatteministeren, blandt andet om afgifter på halvfabrikata er vejen frem.
 
30. januar 2013
Ministre afslår møder om brændeafgift
Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard vil ikke tale med Skovforeningen om brændeafgiftens skadelige virkninger for fx klima, miljø, skove, landdistrikter, grænsehandel, sort brændehandel. Vi beder nu Ida Auken om et møde.
 
30. januar 2013
Sandheden om danskernes sorte brænde
Mange medier fortæller i dag at 2/3 af brændeforbruget som kommer fra ikke-registrerede kilder. Men det er ikke sort brænde alt sammen. Der er masser af lovligt, ikke-registreret brænde som det er praktisk umuligt at lægge brændeafgift på.
 
30. januar 2013
Sådan kan politikerne løse brændeafgiftens problemer
Undtag alt brænde fra afgift. Så er der ingen problemer med EU, og miljøet, skovene og landdistrikterne slipper for brændeafgiftens negative konsekvenser. Og statens tab af indtægter bliver langt, langt mindre end politikerne har fået at vide.
 
29. januar 2013
Venstre spørger skatteministeren om brændeafgiften og EU
Skatteministeren svarer at ministeriet er i gang med at undersøge grundlaget for forsyningssikkerhedsafgiften og vil i den forbindelse også kontakte Europa-Kommissionen for at drøfte den nærmere afgrænsning af afgiften.
 
17. januar 2013
Regeringen vil fritage sankebrænde for afgift hvis EU giver lov
To ministre i samråd i dag: Regeringen vil fastholde energiaftalens forsyningssikkerhedsafgift, også på biomasse, men forsøger at få EU til at acceptere at sankebrænde bliver undtaget. Se tv fra samrådet.
 
20. december 2012
Skovforeningen beder to ministre om møder om brændeafgiften
Læs Skovforeningens brev til skatteminister Holger K. Nielsen og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.
 
19. december 2012
Politisk angreb på brændeafgifterne
Den planlagte brændeafgift udløser nu politiske reaktioner i form af samråd og skriftlige spørgsmål. De to relevante ministre, Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard, har endnu ikke ytret sig i debatten.
 
11. december 2012
Brændehandlere til kamp mod en afgift på brænde
Danske forhandlere af pejsebrænde og træpiller har stiftet brancheforening som en direkte reaktion på den varslede afgift på pejsebrænde og træpiller til rumopvarmning.
 
16. november 2012
Grotesk afgift på brænde
Man skulle tro at det var løgn: I forventning om at Danmark bliver et mere fossilfrit samfund, vil Folketinget lægge afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme. Læs lederen fra Skoven 11/2012.
 
16. november 2012
Ugens debat om brændeafgifter
Skovforeningens pressemeddelelse ”Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt” har skabt voldsom debat i medierne og i Folketinget om den planlagte afgift på brænde. Her er nogle af de mange reaktioner.
 
12. november 2012
Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt
Pressemeddelelse fra Skovforeningen: Regeringens planlagte afgift på brænde vil øge grænsehandelen, CO2-udledningen, markedet for sort brænde, afbrændingen af urent træ, forringe plejen af skovene og kræve et uhyrligt bureaukrati.

9. november 2012
Prisen på brænde og sankebrænde fra skovene 2003-2011
I 2011 var gennemsnitsprisen 280 kr./rm for bøgebrænde i 2,7 meter længde og 156 kr/rm for sankebrænde af bøg. Prisen for sankebrænde har været helt stabil siden 2004.
 
16. oktober 2012
Afgift på brænde: Hvor meget, hvornår, hvordan og kan det undgås
Folketingets brede energiforlig i 2012 indeholdt en afgift på brænde. Men det er helt uklart hvordan reglerne bliver i praksis. Skovforeningen arbejder for at træ som miljøvenlig energikilde ikke bliver straffet økonomisk.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.