Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skatteministeren om brændeafgiften: "Det går ikke"

 
24. februar 2014
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening

Skatteminister Morten Østergaard (R) siger i dag til Børsen om forsyningssikkerhedsafgiften fra Energiforliget:

"Det går ikke at gennemføre det lovforslag der blev sendt i høring, for der kan vi jo se at det ville give så mange problemer at der er nødt til at ske justeringer."

Lovforslaget blev sendt i høring i august 2013 med Holger K. Nielsen (SF) som skatteminister. Konsekvenserne af lovforslaget ville blandt andet være brændeafgift på raftehegn, strøelse og spejderbål, mere grænsehandel, mere sort brænde, en økonomisk lussing til livet på landet, et knæk for skovenes økonomi og bæredygtighed samt en uoverkommelig administration for alle parter.

"I den form det er sendt i høring må vi konstatere at problemerne tårner sig op og viser store udfordringer der peger på at den vil blive endog særdeles vanskelig at implementere i praksis" siger skatteministeren til Børsen.

Han støttes af finansordfører Jonas Dahl (SF) der selv lige har været skatteminister i 7 uger:

"Der har vist sig nogle problemer som er fuldstændig umulige at forklare. Derfor synes vi det er rigtigt at se på afgiften"

De Konservative er også med i energiforliget. Finansordfører Mike Legarth nedlagde allerede i oktober 2013 veto mod brændeafgiften og siger nu til Børsen:

"Det er ubegribeligt for mig at det har taget dem så lang tid at finde ud af at den model var fuldstændig umulig at gennemføre og har så mange negative konsekvenser."
 
 

Droppes afgiften helt?

 
Børsen skriver på baggrund af "andre centrale kilde med kendskab til processen" at der er "reel mulighed for helt at droppe afgiften hvis man kan blive enige om en finansiering der kan træde i stedet for de 2,8 milliarder kr som afgiften bidrager med".

Så hvilke ændringer vil der komme?

"Der er jeg ikke klar til at annoncere nu", siger ministeren. "Det er en bunden opgave at sikre energiaftalen og de initiativer som forsyningssikkerhedafgiften skal finansiere".

"Når man piller et element ud af den energiaftale, vi har lavet, så må man finde finansieringen et andet sted", siger Mike Legarth.

"Det vigtige for SF er at vi fastholder en klimamæssig vinkel på det samtidig med at det også gøres på en fordelingsmæssig fornuftig måde", siger Jonas Dahl.

Børsens kilder siger at en sandsynlig model er at finde finansieringen over personskatterne i stedet for en afgift.

En finansiering på 2,8 milliarder kr. fordelt på 5,6 millioner danskere svarer til 500 kr. pr. person i gennemsnit.
 
 

Kampen fortsætter

 
Man siger at kun to ting er sikre i livet: Døden og skatterne.

Nu skal Energiforligets 7 partier forhandle om en skat der kan erstatte forsyningssikkerhedsafgiften helt eller delvist.

Risikoen for en brændeafgift synes mindsket med skatteministerens udmelding i dag. Men kampen imod brændeafgiften fortsætter indtil vi er helt sikre på at katastrofen bliver undgået.

Støt kampen på facebooksiden Stop brændeafgiften hvor denne nyhed kan deles.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
10. december 2013
Regeringen udskyder brændeafgift
Skatteministeren bekræfter at der ikke kommer nogen lov om en brændeafgift inden jul. Skovforeningen er foreløbig glad, men kampen er ikke slut. Skatteministeren varsler fortsat at en afgift kommer.
 
11. november 2013
Pressemeddelelse: 50.000 likes til 'Stop brændeafgiften'
Facebooksiden "Stop brændeafgiften" har fået 50.000 likes efter sine 2 første måneder. Det beviser at der er massiv folkelig modstand imod afgiften på brænde.
 
6. oktober 2013
Konservative nedlægger veto mod brændeafgift
Jyllands-Posten skriver i dag, at "Den kommende brændeafgift er så vanvittig, at De Konservative smider vetokortet. Det betyder, at afgiften enten skal droppes eller vente til efter næste valg. Skatteminister opfordrer til besindelse."
 
22. september 2013
Vanviddet kan stoppes
Brændeafgiften er vanvittig nok til at udløse et ramaskrig. Det er skovbrugets, forbrugernes og miljøets chance. Så til alle modstandere af brændeafgiften: Kæmp.
 
16. september 2013
Flyveblad om ”Stop brændeafgiften” på Facebook
Spred kendskabet til facebooksiden der samler argumenter, dokumentation og allierede imod brændeafgiften. Print fx dette flyveblad ud, giv det til alle interesserede og hæng det op hos købmanden.

6. september 2013
Skovforeningens høringssvar om brændeafgift
Lovforslaget opfylder ikke målsætningerne. Provenuet til staten bliver langt lavere end forudsat. Og forslaget vil have stribevis af negative konskvenser.
 
27. august 2013
Pressemeddelelse: Prisen går amok på brænde fra skoven
Bøgebrænde i 2.7 m længde stiger 80 % i pris. Selvskoverbrænde stiger 140 %. Det er nogle af de dybt groteske konsekvenser af Skatteministeriets forslag til brændeafgift.

23. august 2013
Brændeafgiftens 7 forbandelser
Brændeafgiften er hovsapolitik der vil skade massivt og på mange områder. Politikerne bag afgiften har lukket øjnene for hvor galt det bliver. Læs detaljerne om brændeafgiftens 7 forbandelser.
 
14. august 2013
Forslag til brændeafgift i høring
Et udkast til forsyningssikkerhedsafgift, blandt andet på brænde, er nu i høring. Der foreslås en delvis fritagelse for sankebrænde, men det forhindrer ikke de mange negative konsekvenser en afgift på det øvrige brænde til private.
 
6. marts 2013
Et svar fra Holger K. Nielsen på ti spørgsmål om brændeafgiften
Skal brændeafgiften pålægges træ som endnu ikke er blevet til brænde, blev Skatteministeren spurgt om. Svaret er nu kommet.
 
25. februar 2013
Ti nye spørgsmål til Holger K. Nielsen om brændeafgiften
Brændeafgiftens problemer bliver fortsat taget op overfor regeringen. Se Skatteudvalgets 10 seneste spørgsmål til Skatteministeren, blandt andet om afgifter på halvfabrikata er vejen frem.
 
30. januar 2013
Ministre afslår møder om brændeafgift
Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard vil ikke tale med Skovforeningen om brændeafgiftens skadelige virkninger for fx klima, miljø, skove, landdistrikter, grænsehandel, sort brændehandel. Vi beder nu Ida Auken om et møde.
 
30. januar 2013
Sandheden om danskernes sorte brænde
Mange medier fortæller i dag at 2/3 af brændeforbruget som kommer fra ikke-registrerede kilder. Men det er ikke sort brænde alt sammen. Der er masser af lovligt, ikke-registreret brænde som det er praktisk umuligt at lægge brændeafgift på.
 
30. januar 2013
Sådan kan politikerne løse brændeafgiftens problemer
Undtag alt brænde fra afgift. Så er der ingen problemer med EU, og miljøet, skovene og landdistrikterne slipper for brændeafgiftens negative konsekvenser. Og statens tab af indtægter bliver langt, langt mindre end politikerne har fået at vide.
 
29. januar 2013
Venstre spørger skatteministeren om brændeafgiften og EU
Skatteministeren svarer at ministeriet er i gang med at undersøge grundlaget for forsyningssikkerhedsafgiften og vil i den forbindelse også kontakte Europa-Kommissionen for at drøfte den nærmere afgrænsning af afgiften.
 
17. januar 2013
Regeringen vil fritage sankebrænde for afgift hvis EU giver lov
To ministre i samråd i dag: Regeringen vil fastholde energiaftalens forsyningssikkerhedsafgift, også på biomasse, men forsøger at få EU til at acceptere at sankebrænde bliver undtaget. Se tv fra samrådet.
 
20. december 2012
Skovforeningen beder to ministre om møder om brændeafgiften
Læs Skovforeningens brev til skatteminister Holger K. Nielsen og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.
 
19. december 2012
Politisk angreb på brændeafgifterne
Den planlagte brændeafgift udløser nu politiske reaktioner i form af samråd og skriftlige spørgsmål. De to relevante ministre, Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard, har endnu ikke ytret sig i debatten.
 
11. december 2012
Brændehandlere til kamp mod en afgift på brænde
Danske forhandlere af pejsebrænde og træpiller har stiftet brancheforening som en direkte reaktion på den varslede afgift på pejsebrænde og træpiller til rumopvarmning.
 
16. november 2012
Grotesk afgift på brænde
Man skulle tro at det var løgn: I forventning om at Danmark bliver et mere fossilfrit samfund, vil Folketinget lægge afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme. Læs lederen fra Skoven 11/2012.
 
16. november 2012
Ugens debat om brændeafgifter
Skovforeningens pressemeddelelse ”Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt” har skabt voldsom debat i medierne og i Folketinget om den planlagte afgift på brænde. Her er nogle af de mange reaktioner.
 
12. november 2012
Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt
Pressemeddelelse fra Skovforeningen: Regeringens planlagte afgift på brænde vil øge grænsehandelen, CO2-udledningen, markedet for sort brænde, afbrændingen af urent træ, forringe plejen af skovene og kræve et uhyrligt bureaukrati.

9. november 2012
Prisen på brænde og sankebrænde fra skovene 2003-2011
I 2011 var gennemsnitsprisen 280 kr./rm for bøgebrænde i 2,7 meter længde og 156 kr/rm for sankebrænde af bøg. Prisen for sankebrænde har været helt stabil siden 2004.
 
16. oktober 2012
Afgift på brænde: Hvor meget, hvornår, hvordan og kan det undgås
Folketingets brede energiforlig i 2012 indeholdt en afgift på brænde. Men det er helt uklart hvordan reglerne bliver i praksis. Skovforeningen arbejder for at træ som miljøvenlig energikilde ikke bliver straffet økonomisk.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.