Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Produktansvarsforsikring


Skov ProduktansvarsforsikringKollektiv produktansvarsforsikring


Skovforeningen har tegnet en kollektiv produktansvarsforsikring i Codan Forsikring A/S. Forsikringen er brugerbetalt. Du kan udfylde forsikringsskemaet her (Word-fil). Husk oplysninger om skovens samlede omsætning.
Skemaet sendes direkte til sj@skovforeningen.dk.
 
Kun medlemmer af Skovforeningen kan tegne forsikringen.
 
 

Erstatningsansvar

 
Forsikringen dækker det erstatningsansvar der kan rejses mod den forsikrede når et salgsprodukt forårsager skade på anden person eller dennes ting, efter produktet er bragt i omsætning.
 
Normalt skal en skadevolder have handlet uforsvarligt for at pådrage sig et erstatningsansvar. Men en del af skovbrugets handelsmæssige kutymer betyder at skovejeren på visse områder har et objektivt ansvar, det vil sige ansvar uden skyld.
 
Fx risikerer en skovejer at skulle erstatte de skærende dele på en savværksmaskine og eventuel personskade hvis en skade skyldes fremmedlegemer i træet, fx søm eller hegnsklokker.
 
Følgende salgsprodukter fra skoven er omfattet af forsikringsordningen:
  • rundt eller groft forarbejdet træ
  • juletræer og pyntegrønt
  • vildt
  • de enkelte skovejeres salg af produkter fra skoven, fx urter, svampe, bær og dyrefoder.
 

Pris

 
Præmien afhænger af skovens omsætning og af den samlede omsætning der er tilmeldt ordningen i de enkelte år. Præmien kan derfor svinge lidt, men ligger typisk på ca. 13 øre pr 1.000 kr. i omsætning. Hertil tillægges en grundbetaling på 150 kr..
 
Ved en skade har den enkelte skovejer en selvrisiko på 3.000 kr.
Mere information
Hans Hedegaard
Tlf.: 3378 5211
hmh@skovforeningen.dk

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.