Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovene mistede 100 millioner, men Stormrådet afviser stormfald

 
12. november 2013
Pressemeddelelse fra Dansk Skovforening
 
Den korte orkan 28. oktober væltede 320.000-350.000 m3 træ landet over, vurderer Dansk Skovforening på baggrund af tilbagemeldinger fra landets skovkredse. Der er dog mange spredte fald som gør det vanskeligt at skønne stormfaldets mængder nøjagtigt.
 
Fynske skovkreds melder om ca. 130.000 m3 stormfældet træ.
 
Sydlige Jyllands skovkreds melder om ca. 120.000 m3 stormfældet træ.
 
 

Skovenes økonomiske tab skønnes til 100 millioner kr.

 
Stormfaldet er karakteriseret ved meget spredt fald og med op til 75% knækkede træer. Både løv- og nåletræer er ramt, og der er også mange knækkede løvtræer.
 
Det betyder at det økonomiske tab er meget stort i forhold til mængden af væltet træ. Også de knækkede træer ødelagte, og de spredte fald kræver mange maskintimer pr. m3.
 
Skovforeningen skønner at skovenes samlede tab ved dette stormfald udgør i størrelsesordenen 100 millioner kr.
 
 

Stormrådet afviser at aktivere forsikring og gentilplantningsordning

 
Stormrådet har nu i en pressemeddelelse begrundet sin beslutning om ikke at aktivere stormfaldsordningen med basisforsikring og tilskud til gentilplantning efter stormfaldet 28. oktober:
 
"
Stormen den 28. oktober 2013 betød, at der i visse dele af landet væltede en del træer. Værst gik det ud over det sydøstlige Sønderjylland, hvor ca. 80.000 m3 nåletræer væltede eller knækkede. For landsdelen som sådan (Sydjylland) var der dog ikke tale om så store mængder væltede træer, at stormfaldsordningen kan aktiveres.

Betingelsen om, at der skal være tale om mindst 1 års hugst i den pågældende landsdel er efter Naturstyrelsens opfattelse langt fra nået. Dette har Stormrådet taget til efterretning. Det betyder, at man ikke kan søge om tilskud til oprydning og gentilplantning fra Stormrådet.
"
 

Skovforeningen protesterer imod Stormrådets forkerte afgørelse

 
Når Stormrådet refererer til 80.000 m3 væltet eller knækket træ i det sydøstlige Sønderjylland, er det en åbenlys undervurdering af de skader der er sket i landsdelens skove. Den mængde svarer alene til stormfaldet i statens egne skove.
 
Der er ingen tvivl om at der i områder er faldet mere end 1 års normalhugst. Det er op til Stormrådet at vurdere hvilke landsdele der opfylder det kriterium. Stormfaldsloven siger nemlig ikke præcist hvor stort et landområde skal være for at udgøre en landsdel i lovens forstand.
 
Med de registrerede vindstyrker den 28. oktober og med betydelige landområder ramt af et stormfald der udgør mere end 1 års normalhugst, mener Skovforeningen at betingelserne for at aktivere basisforsikring og tilskud til gentilplantning er opfyldt. Derfor søger vi at få Stormrådet til at ændre sin beslutning på det grundlag.
 
Hvis Stormrådet ændrer sin beslutning, vil det fremme genrejsningen af robuste skove i Danmark, sådan som det er formålet med stormfaldsloven.
 
 

Skovforeningen ønsker den geografiske betingelse fjernet fra stormfaldsloven

 
Desuden går Skovforeningen til Folketinget for at få ændret den regel i stormfaldsloven der kræver at der i en "landsdel" er faldet mere end 1 års normalhugst hvis stormfaldsordningen skal aktiveres. Begrebet "landsdel" er uklart, og det aktuelle stormfald viser tydeligt at skove kan være katastrofalt hårdt ramt selv om det samlede stormfald i et større geografisk område ikke overstiger et års normalhugst.
 
Det er meningsløst at ramte skove derved bliver afskåret fra både forsikringsdækning fra egen tegnet forsikring og fra gentilplantningsordningen.
 
Den geografiske betingelse må fjernes fra stormfaldsloven. En mere rimelig og logisk betingelse kunne fx være baseret på meteorologiske data for området.


Yderligere oplysninger
 

Tidligere nyheder i sagen

 
5. november 2013
Stormfaldsordningen aktiveres ikke i denne omgang
Stormrådet har besluttet at stormfaldet 28. oktober ikke var stort nok til at aktivere stormfaldsordningen. Det viser at ordningen bør ændres - nogle skove, især i Sønderjylland, blev nemlig katastrofalt hårdt ramt.
 
31. oktober 2013
Stormen den 28. oktober har ramt mange skove hårdt
Skovforeningen har nu indsamlet oplysninger om stormfaldets størrelse og karakter, og det tyder på at mange skovejendomme har lidt ganske betydelige tab.
 
29. oktober 2013
Foreløbig vurdering: Betydelige skader i skovene efter stormen
De foreløbige tilbagemeldinger efter stormen i går tyder på mange knækkede træer.
 
16. juli 2013
Stormfaldsreglerne bliver ikke så forståelige som de burde
Stormfaldsordningen er blevet evalueret, og Stormrådet har foreslået ændringer for at forenkle administrationen og forståeligheden af reglerne. Et udkast til ny bekendtgørelse er i høring. Reglerne er ikke blevet enklere eller mere forståelige.
 
12. december 2011
Evaluering af stormfaldsordningen
Naturstyrelsen har bedt Orbicon og Epinion evaluere stormfaldsordningen efter stormfaldene i 1999 og 2005 - med stikprøvevise interview og besigtigelser. Det er ikke en kontrol af ejeren, og der indberettes intet i forhold til de ydede tilskud.
 
13. april 2010
Stormflods- og stormfaldsloven revideres
Skovforeningen har haft foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg og fremsat ønske om at basisforsikringen imod stormfald, og dermed adgang til gentilplantningsordningen, bliver åbnet for skove som ikke blev tilmeldt senest 31. august 2001.
 
21. december 2009
10 år efter: Skovenes risiko er forværret
10 år efter orkanen er skovene økonomisk set mere stormudsatte end nogensinde før: Merhugstfradraget er væk, og Økonomi- og Erhvervsministeriet lytter ikke til en arbejdsgruppes faglige anbefalinger til ændringer af Stormfaldsloven.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.