Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Stormfaldsordningen aktiveres ikke i denne omgang

 
5. november 2013
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening

Stormrådet har besluttet at stormfaldet 28. oktober ikke var stort nok til at aktivere stormfaldsordningen med basisforsikring og tilskud til gentilplantning. Stormfaldslovens betingelse for at aktivere ordningen er at der i en landsdel er faldet mere end 1 års normalhugst.
 
Det er uklart hvad loven og Stormrådet forstår ved ”en landsdel”.
 
 

Vurdering af stormfaldets omfang

Naturstyrelsen vurderer at stormfaldet 28. oktober i statens skove omfattede i alt omkring 110.000 m3, hvoraf højst 10% er løvtræ. De 80.000 m3 faldt i Sønderjylland.

Skovforeningen skønner at det samlede stormfald var omkring 300.000 m3, svarende til cirka 1/10 af et års hugst på landsplan.

Tallene er fortsat usikre.
 
I Nordtyskland (Schleswig-Holstein) er det officielle skøn at der også faldt 300.000 m3, svarende til over et halvt års hugst i de berørte dele.
 
 

Skovforeningen vil tage sagen op politisk


Det aktuelle stormfald viser tydeligt at skove kan være katastrofalt hårdt ramt selv om landsdelens samlede stormfald ikke overstiger et års normalhugst.

Det er meningsløst at ramte skove bliver afskåret fra både forsikringsdækning fra egen tegnet forsikring og fra gentilplantningsordningen.

Den geografiske betingelse må fjernes fra stormfaldsloven. En bedre betingelse kunne fx være baseret på meteorologiske data for området.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
31. oktober 2013
Stormen den 28. oktober har ramt mange skove hårdt
Skovforeningen har nu indsamlet oplysninger om stormfaldets størrelse og karakter, og det tyder på at mange skovejendomme har lidt ganske betydelige tab.
 
29. oktober 2013
Foreløbig vurdering: Betydelige skader i skovene efter stormen
De foreløbige tilbagemeldinger efter stormen i går tyder på mange knækkede træer.
 
16. juli 2013
Stormfaldsreglerne bliver ikke så forståelige som de burde
Stormfaldsordningen er blevet evalueret, og Stormrådet har foreslået ændringer for at forenkle administrationen og forståeligheden af reglerne. Et udkast til ny bekendtgørelse er i høring. Reglerne er ikke blevet enklere eller mere forståelige.
 
12. december 2011
Evaluering af stormfaldsordningen
Naturstyrelsen har bedt Orbicon og Epinion evaluere stormfaldsordningen efter stormfaldene i 1999 og 2005 - med stikprøvevise interview og besigtigelser. Det er ikke en kontrol af ejeren, og der indberettes intet i forhold til de ydede tilskud.
 
13. april 2010
Stormflods- og stormfaldsloven revideres
Skovforeningen har haft foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg og fremsat ønske om at basisforsikringen imod stormfald, og dermed adgang til gentilplantningsordningen, bliver åbnet for skove som ikke blev tilmeldt senest 31. august 2001.
 
21. december 2009
10 år efter: Skovenes risiko er forværret
10 år efter orkanen er skovene økonomisk set mere stormudsatte end nogensinde før: Merhugstfradraget er væk, og Økonomi- og Erhvervsministeriet lytter ikke til en arbejdsgruppes faglige anbefalinger til ændringer af Stormfaldsloven.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.