Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Ansvarsfraskrivelse


Alle oplysninger på Skovforeningen.dk stilles gratis til rådighed for hjemmesidens brugere. Oplysningerne er kun til generel information og udgør ikke juridisk, kommerciel eller teknisk rådgivning og bør ikke opfattes som sådan.

Brugere af hjemmesiden bør altid søge konkret faglig rådgivning og vejledning separat.

Skovforeningen.dk søger til stadighed at sørge for, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede og korrekte. Skovforeningen.dk indestår dog ikke for fuldstændigheden eller korrektheden af oplysningerne eller for deres anvendelighed på en konkret opgave. Skovforeningen.dk accepterer ikke noget ansvar for eventuelle tab, som brugere af hjemmesiden måtte pådrage sig som følge af anvendelsen af oplysningerne eller som følge af handlinger eller undladelser hos brugerne i tillid til oplysningerne.

Skovforeningen.dk har ikke nogen kontrol over oplysninger, som brugere måtte have fundet via links og henvisninger til eksterne hjemmesider og accepterer ikke noget ansvar for eventuelle tab, som brugere af hjemmesiden måtte pådrage sig som følge af anvendelsen af sådanne oplysninger. Anvendelsen af links og henvisninger skal alene betragtes som en service til hjemmesidens brugere og indebærer ikke, at Skovforeningen.dk anbefaler eller tilslutter sig indholdet på sådanne hjemmesider. Skovforeningen.dk er ej heller ansvarlig for andre hjemmesiders sikkerhedspolitik og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, som måtte være downloadet fra hjemmesider, som Skovforeningen.dk har henvist til.

Denne ansvarsfraskrivelse er underlagt dansk ret og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse hermed, skal afgøres ved de danske domstole.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.