Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Pressemeddelelse: Stormene væltede over 1 million m3 træ i private og kommunale skove i 2013

Pressemeddelelse fra Dansk Skovforening
udsendes 13. januar 2014

De to storme 28. oktober og 5. december 2013 væltede over 1 million m3 træ i de private skove og kommunale skove. Tabet her skønnes til knap 300 millioner kr., og dertil kommer et indirekte tab på længere sigt.

Skønnet over de stormfældede mængder i de private og kommunale skove er baseret på indberetninger fra Dansk Skovforenings skovkredse, Skovdyrkerforeningerne og HedeDanmark:

  • Nordlige Jyllands Skovkreds: 430.000 m3
  • Sydlige Jyllands Skovkreds: 170.000 m3
  • Fynske Skovkreds: 180.000 m3
  • Sjællandske og Storstrøms Skovkredse: 300.000 m3

I alt 1.080.000 m3. Skønsmæssigt udgør nåletræ 85 % og løvtræ 15 % af de stormfældede mængder.

Ved siden af det har Naturstyrelsen tidligere vurderet at der i statsskovene er væltet 400.000 m3.

2013 blev det femteværste stormår nogensinde for de danske skove - efter 1999, 1981, 1967 og 2005.


Skovenes direkte tab skønnes til knap 300 millioner kr.

De økonomiske konsekvenser for skovene er alvorlige.

Det direkte tab i form af oprydningsomkostninger og ødelagt træ er cirka 250 kr./m3, i alt knap 300 millioner kr.

Dertil kommer det indirekte tab ved de mange ødelagte mellemaldrende bevoksninger som går glip af den vigtige vækst og værditilvækst frem til fuld hugstmodenhed. Samtidig mister skovejerne handlefrihed i valget af rækkefølge og tempo for den løbende foryngelse af skovens bevoksninger.


16. januar beslutter Stormrådet om stormfaldsordningen træder i kraft

Hvis Stormrådet vurderer at der er faldet mere end 1 års normalhugst i en landsdel, bliver stormfaldsordningen aktiveret. Det betyder:

  • at skovejere kan få udbetaling fra deres forsikring
  • at skovejere kan få tilskud til genplantning med robuste træarter.

Skovforeningen vurderer at der er faldet så rigeligt med træ at Stormrådet må lade stormfaldsordningen træde i kraft.


Nu håber skovbruget på frost

Den hidtil milde og våde vinter har gjort det sværere at komme ud og bjærge det stormfældede træ.

Derfor håber skovbruget på en længere periode med frost så skovningsmaskiner og udkørselsvogne kan rydde op i skovene uden at skade skovveje og skovbund.
 
 

Yderligere oplysninger

  • Jan Søndergaard, direktør i Dansk Skovforening, js@skovforeningen, telefon 4020 0597.
  • Tanja Blindbæk Olsen, afdelingsleder i Dansk Skovforening, to@skovforeningen.dk, telefon 2537 1977.
 

Tidligere nyheder i sagen

 
18. december 2013
Erhvervsministeren i samråd om stormfaldsloven
Samrådet var indkaldt for at afklare hvordan ordene ”landsdel” og ”område” skal fortolkes - i lyset af at Stormrådet i første omgang besluttede ikke at aktivere stormfaldsordningen efter stormfaldet 28. oktober.
 
27. november 2013
TV om stormfaldet der er værre end først antaget
Se indslaget i TV2 Øst med skovfoged Anders Grube, Stiftelsen Sorø Akademi, og direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening.
 
21. november 2013
Nye tal: Skovforeningen beder Stormrådet ændre afvisning
Det opdaterede skøn over stormfaldet den 28. oktober er 470.000 m3. I de ramte områder (Sønderjylland, Sydfyn og Vestsjælland) er faldet mere end 1 års normalhugst. Skovforeningen beder derfor Stormrådet ændre sin afvisning.
 
11. november 2013
Skovene mistede 100 millioner, men Stormrådet afviser stormfald
Den korte orkan 28. oktober væltede 320.000-350.000 m3 landet over, vurderer Skovforeningen. Stormrådets afvisning af at aktivere forsikring og gentilplantningsordning er truffet på et forkert grundlag.
 
5. november 2013
Stormfaldsordningen aktiveres ikke i denne omgang
Stormrådet har besluttet at stormfaldet 28. oktober ikke var stort nok til at aktivere stormfaldsordningen. Det viser at ordningen bør ændres - nogle skove, især i Sønderjylland, blev nemlig katastrofalt hårdt ramt.

31. oktober 2013
Stormen den 28. oktober har ramt mange skove hårdt
Skovforeningen har nu indsamlet oplysninger om stormfaldets størrelse og karakter, og det tyder på at mange skovejendomme har lidt ganske betydelige tab.

29. oktober 2013
Foreløbig vurdering: Betydelige skader i skovene efter stormen
De foreløbige tilbagemeldinger efter stormen i går tyder på mange knækkede træer.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.