Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nye tal: Skovforeningen beder Stormrådet ændre afvisning af stormfaldet 

 
21. november 2013
Hans M. Hedegaard og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
Dansk Skovforening har i dag anmodet Stormrådet om at genoverveje sin beslutning om ikke at aktivere basisforsikringen og gentilplantningsordningen efter stormfaldet den 28. oktober.
 
 

Stormrådet traf beslutning ud fra forkerte tal

 
Stormrådets afvisning af stormfaldet fra stormfaldsordningen var baseret på at der i sydøstlige Sønderjylland skulle være væltet 80.000 m3 træ. Denne mængde svarer dog kun til statsskovenes stormfald. Stormfaldet i private og kommunale skove indgik tilsyneladende ikke i Stormrådets vurdering.
 
Skovforeningen havde ellers 31. oktober rapporteret til Stormrådet at ”efter en foreløbig rundspørge til landsdelene vurderer vi, at der i den sønderjyske landsdel (svarende det gamle Sønderjyllands Amt), kan være tale om et stormfald, der vil kunne opfylde stormfaldslovens krav til definition af et stormfald. Og de seneste tilbagemeldinger efterlader også et indtryk af, at der på Fyn kan være tale om et stormfald af en størrelse, som loven kræver.”
 
 

Opdateret vurdering af stormfaldet: 470.000 m3

 
Skovforeningen har derefter søgt at kvantificere stormfaldet nærmere med hjælp fra skovkredsenes formænd og –næstformænd samt HedeDanmark og Skovdyrkerforeningerne.
 
Det har resulteret i denne opgørelse for de private og kommunale skove:
  • Sydlige Jyllands skovkreds: 96.000 m3 (koncentreret i sydøst)
  • Fynske skovkreds: 140.000 m3 (koncentreret på Sydfyn)
  • Nord- og Midtsjællands skovkreds: 100.000 m3 (koncentreret i det sydlige Vestsjælland)
  • Nordlige Jyllands skovkreds: 32.000 m3
  • Storstrøms skovkreds: 500 m3.
Det giver 368.500 m3 i de private og kommunale skove. Hertil kommer de stormfældede mængder på Statens arealer som Naturstyrelsen vurderer til 110.000 m3 (heraf 80.000 m3 alene i Sønderjylland).
 
Dermed er den opdaterede vurdering af det samlede stormfald den 28. oktober 470.000 m3.
 
 

Lovens betingelse om et års normalhugst i en "landsdel"

 
Afgørende for om et stormfald er dækket af stormfaldsordningen er om den stormfældede mængde træ overstiger et års normalhugst i ”en landsdel”. Men loven definerer ikke sin brug af ordet "landsdel" nærmere.
 
Den korte orkan 28. oktober ramte skovene særlig hårdt i en stormfane der gik over Sønderjylland, Sydfyn og Vestsjælland. I dette område er faldet mere end 1 års normalhugst, og området udgør efter Skovforeningens opfattelse klart en "landsdel" - uanset at stormfaldsloven ikke definerer hvad en "landsdel" er.

Derfor anbefaler Skovforeningen Stormrådet, på baggrund af de opdaterede stormfaldsmængder, at ændre sin tidligere afgørelse og lade stormfaldsordningen dække stormfaldet den 28. oktober.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
11. november 2013
Skovene mistede 100 millioner, men Stormrådet afviser stormfald
Den korte orkan 28. oktober væltede 320.000-350.000 m3 landet over, vurderer Skovforeningen. Stormrådets afvisning af at aktivere forsikring og gentilplantningsordning er truffet på et forkert grundlag.
 
5. november 2013
Stormfaldsordningen aktiveres ikke i denne omgang
Stormrådet har besluttet at stormfaldet 28. oktober ikke var stort nok til at aktivere stormfaldsordningen. Det viser at ordningen bør ændres - nogle skove, især i Sønderjylland, blev nemlig katastrofalt hårdt ramt.

31. oktober 2013
Stormen den 28. oktober har ramt mange skove hårdt
Skovforeningen har nu indsamlet oplysninger om stormfaldets størrelse og karakter, og det tyder på at mange skovejendomme har lidt ganske betydelige tab.

29. oktober 2013
Foreløbig vurdering: Betydelige skader i skovene efter stormen
De foreløbige tilbagemeldinger efter stormen i går tyder på mange knækkede træer.

16. juli 2013
Stormfaldsreglerne bliver ikke så forståelige som de burde
Stormfaldsordningen er blevet evalueret, og Stormrådet har foreslået ændringer for at forenkle administrationen og forståeligheden af reglerne. Et udkast til ny bekendtgørelse er i høring. Reglerne er ikke blevet enklere eller mere forståelige.

12. december 2011
Evaluering af stormfaldsordningen
Naturstyrelsen har bedt Orbicon og Epinion evaluere stormfaldsordningen efter stormfaldene i 1999 og 2005 - med stikprøvevise interview og besigtigelser. Det er ikke en kontrol af ejeren, og der indberettes intet i forhold til de ydede tilskud.

13. april 2010
Stormflods- og stormfaldsloven revideres
Skovforeningen har haft foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg og fremsat ønske om at basisforsikringen imod stormfald, og dermed adgang til gentilplantningsordningen, bliver åbnet for skove som ikke blev tilmeldt senest 31. august 2001.

21. december 2009
10 år efter: Skovenes risiko er forværret
10 år efter orkanen er skovene økonomisk set mere stormudsatte end nogensinde før: Merhugstfradraget er væk, og Økonomi- og Erhvervsministeriet lytter ikke til en arbejdsgruppes faglige anbefalinger til ændringer af Stormfaldsloven.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.