Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skoven - Skovforeningens tidsskrift

 
 

Tidsskriftet Skoven

 
Skoven er tidsskriftet for alle med tilknytning til praktisk skovbrug og naturforvaltning. Det indeholder aktuelle informationer om skovdyrkning, driftsteknik, dyre- og planteliv, naturpleje, skovøkonomi, lovgivning, faglige begivenheder og skovbrug i udlandet. Tidsskriftet er desuden debatforum for skovbrugets praktikere.
 

Medlemsblad for Dansk Skovforening

 
Skoven er medlemsblad for Dansk Skovforening, og lederen i hvert nummer udtrykker foreningens holdning til aktuelle skovpolitiske emner.

Skoven udkommer 11 numre om året i farvetryk og i A4 format. Der er normalt 52 sider hver gang.
 
 

Oplag

 
Kontrolleret oplag for perioden 1/7 2016-30/6 2017: 3294 pr. måned i følge Specialmediernes Oplagskontrol.
 

Abonnement

 
Et abonnement på Skoven omfatter også nyhedsbrevet Skoven Nyt.

Skovejende medlemmer af Skovforeningen modtager 2 abonnementer som led i medlemsskabet. Personlige medlemmer modtager 1 abonnement. Desuden kan alle tegne abonnement direkte mod betaling.

 

Pris

 
Abonnement koster 660 kr. inkl. moms (2018). Prisen reduceres hvis du starter i løbet af året - et abonnement fra maj og året ud koster derfor 2/3 af et helt års abonnement.

Betaling opkræves hvert år i januar måned. Hvis ikke vi hører noget, fortsætter abonnementet automatisk fra år til år.

Der kan tegnes abonnement med 80 kr. rabat til personer med tilknytning til skovejende medlemmer samt medlemmer af skovdyrkerforeningerne - dvs. 580 kr. Studerende kan tegne abonnement til 460 kr. inkl. moms.
 


Adresseændring

 
Husk at melde adresseændring til redaktionen på email:

sfod
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.