Nyheder

Nyheder fra Dansk Skovforening

Du kan læse og modtage nyheder fra os via disse kilder:

Politisk arbejde

Dansk Skovforening varetager danske skov-. og naturejeres erhvervspolitiske interesser. Det politiske arbejde er vores kerneområde. Læs mere om vores politiske aktiviteter og hvilket værdigrundlag der ligger til grund for det politiske arbejde.

Rådgivning

Dansk Skovforening tilbyder juridisk og økonomisk rådgivning om skov og natur til både ejere og andre parter. Vi rådgiver inden for en lang række områder. Kort telefonisk rådgivning er gratis for skov- og naturejende medlemmer af Dansk Skovforening.

Følg Dansk Skovforening på Facebook

På Facebook deler vi nyheder, artikler, fotos og videoer som har interesse for vores medlemmer og befolkningen - også ting du ikke kan finde på vores hjemmeside.

Følg Dansk Skovforening på Twitter

Følg Dansk Skovforening på Twitter. Vi deler viden, historier og politiske budskaber der er i de danske skov- og naturejeres interesse.

Skoven – skovbrugets tidsskrift

Skoven er tidsskriftet for alle med tilknytning til praktisk skovbrug og naturforvaltning. Det indeholder aktuelt info om skovdyrkning, driftsteknik, dyre- og planteliv, naturpleje, skovøkonomi, lovgivning, faglige begivenheder m.m..

Forsikring af skov

Du kan gennem Dansk Skovforening tegne forsikringer i forbindelse med stormfald og produktansvar.

Fakta om Danmarks skove

Læs statistik om Danmarks skove, fx om udviklingen i skovarealet og hvem der ejer skovene m.m.

Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien

Træsektoren skaber job og vækst og gode løsninger til klodens stigende klimaproblemer.

Dansk Skovforening er et interessefællesskab, som sikrer at skov- og naturejere belønnes for at skabe værdier – og derved motiveres til at skabe yderligere værdier i skovene og naturen.

VisionDansk Skovforening

At fremme skov- og naturejernes viden, handlefrihed, omdømme og muligheder for at skabe værdier i skovene og naturen.

MissionDansk Skovforening