Biodiversitetsauktion

Biodiversitet i skov kan beskyttes på mange måder, og som skovejer kender du oftest bedst mulighederne i din egen skov. Derfor vil vi, i regi af et EU forskningsprojekt, afprøve en model, hvor den enkelte skovejer får mulighed for både at foreslå et beskyttelsestiltag og afgive et bud på prisen for at foretage tiltaget.

Skovejerne konkurrerer med hinanden på to parametre: Den forlangte pris for at gennemføre tiltaget og tiltagets kvalitet, her den potentielle biodiversitetseffekt.

Vi kalder denne model for en ’omvendt’ auktion, hvor (til)buddet kommer fra skovejeren og de forslag der giver mest biologisk værdi for pengene, udvælges til støtte.

Beskriv dit beskyttelsestiltag og indsend dit auktionsbud

Indsend dit auktionsbud til Dansk Skovforening.