Bliv medlem af Dansk Skovforening

Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation.

Vores mission er at fremme skov- og naturejernes viden, handlefrihed, omdømme og muligheder for at skabe værdier i skovene og naturen.

Vi har brug for flere medlemmer for at styrke det politiske arbejde.

Jo flere vi er, jo stærkere står de danske skove

Kontakt

Jan Søndergaard

Direktør, Dansk Skovforening

Telefon: 3378 5201

E-mail: js@skovforeningen.dk

Sammen står vi stærkere

Bliv en del af fællesskabet. Meld dig ind som medlem i Dansk Skovforening.

På vores kampagneside kan du læse mere om, hvorfor du skal blive medlem.

Indmeldelsesblanketter

Udfyld indmeldelsesblanket og send den til os:

Kontingent

Kontingentet er fradragsberettiget for næsten alle Dansk Skovforenings medlemmer.

Skovejende medlemmer

Ejere af skov og natur kan blive medlemmer med en række medlemsfordele.

Kontingentet er fradragsberettiget.

Læs om fordele for skovejende medlemmer af Dansk Skovforening:

Personlige medlemmer

Vi tilbyder også medlemskab til personer der ikke ejer skov og som ønsker at følge og bidrage til Dansk Skovforenings arbejde. Et personligt medlemskab inkluderer et abonnement på Skoven og Skoven Nyt og du får vores nyhedsmail. Du kan som personligt medlem selvfølgelig deltage på vores generalforsamlingen (1 stemme), ekskursioner og skovkredsmøder.

Personligt medlemskab giver dog ikke adgang til medlemsafdelingen på hjemmesiden.

Vi tilbyder en særlig rabat til pensionister og studerende.

Virksomheder

Vi tilbyder også medlemskab til virksomheder med interesse i vores arbejde og i de fordele vi kan tilbyde.

Vilkårene for virksomhedsmedlemskaber aftaltes individuelt. Kontakt os på info@skovforeningen.dk eller telefon 3324 4266 for at høre nærmere.

Kommuner

Vi ønsker at være organisation for hele det danske skovbrug, også det kommunale. Dansk Skovforening tilbyder derfor skovejende kommuner en associeringsaftale med nedsat kontingent i forhold et ordinært medlemskab.

Medlemsfordele for kommunen

En associeringsaftale giver kommunen de samme muligheder som et ordinært medlemskab, fx:

  • Fri adgang til møder og ekskursioner i netværket for kommuner der ejer skov. Arrangementerne sætter særlig fokus på kommunernes muligheder og udfordringer som skovejere.
  • Mulighed for at påvirke vores politiske arbejde for de kommunale skove.
  • Fuld stemmeret og abonnement på Skoven og Skoven-Nyt.

Kontingent for kommunen

En associeringsaftale for kommuner vil som udgangspunkt indebære en reduktion på kontingentet på 50 % i forhold til et ordinært medlemskab. Minimumskontingentet for en associeringsaftale udgør det laveste beløb af enten:

  • (1) 3940 kr. (2019-niveau) der reguleres med samme procentsats som for private skovejere.
  • (2) et kontingent beregnet på grundlag af kontingentsatserne for private skovejere.

Der er mulighed for tillægsydelser, fx ekstra abonnementer på tidsskrifter og nyhedsbreve, mod en merpris.

Profilbrochure

Du kan også læse om Dansk Skovforening i vores profilbrochure.

Yderligere oplysninger

Du kan altid rekvirere vores informations og -indmeldelsesmateriale ved at kontakte os. Vi fortæller meget gerne om vores arbejde og om mulighederne i et medlemskab.