Kontingent 2019

Kontingentet er fradragsberettiget for næsten alle Dansk Skovforenings medlemmer.

Hvor intet andet er anført, er disse kontingentsatser ekskl. moms:

Kontakt

Susie Jensen

Regnskabschef

Telefon: 3378 5213

E-mail: sj@skovforeningen.dk