For medlemmer

Som medlem af Dansk Skovforening har du adgang til en række særlige informationer.

Du kan her finde generel rådgivning inden for en række af de områder vi rådgiver om, og du kan få adgang til den nyeste prisstatistik og anden information om træmarkedet.

Dansk Skovforening indsamler hvert år data om de private skoves økonomi, og som medlem kan du her på siden hente den samlede statistik.

Her på siden finder du også en liste over medlemmerne af Dansk Skovforening og den seneste medlemsundersøgelse.

Medlemsrådgivning

Dansk Skovforening tilbyder juridisk og økonomisk rådgivning om skov og natur til både ejere og andre parter.

På denne side har vi lavet beskrevet nogle områder, som vi ofte får spørgsmål om.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Tanja Blindbæk Olsen

Afdelingsleder, Erhvervspolitisk afdeling.

Telefon: 3378 5214

E-mail: to@skovforeningen.dk

Adgang

Mange danskere kender ikke reglerne for adgang til naturen. Derfor skaber manglende overholdelse af reglerne ind imellem konflikter enten mellem brugerne eller mellem ejer og brugere. Vi rådgiver skovejere om de gældende regler og håndtering af konflikter.

Brand-, tyveri- og hærværksordningen

Brand-, tyveri- og hærværksordningen kompenserer skovejeren for eventuelle tab som følger af offentlighedens adgang. Læs her hvilke områder den dækker og hvordan du bruger ordningen.

Skadesansvar ved mountainbikebaner i skov

Har du anlagt en mountainbikebane skal du være opmærksom på at du kan pådrage dig et skadesansvar ved uheld. Se her hvad du skal være opmærksom på.

Håndtering af ulovlig cykling

Mountainbike er blevet en populær sport i Danmark og skovene er attraktive for cyklisterne. Læs her om hvordan du kan håndtere ulovlig cykling i skoven?

Løs hund i skoven

Vejledning til anmeldelse af løse hunde

Hunde skal holdes i snor i skoven. Det siger lovgivningen. Desværre er løse hunde fortsat et stort problem i skovene. Læs her hvordan du kan anmelde løse hunde.

Skat og økonomi

Vi rådgiver skovejere om skatte- og økonomispørgsmål, som er relevante for skovdriften.

Jagt og moms

Hvornår skal der lægges moms på jagtleje, og hvornår kan der opnås fritagelse? Vi har ridset reglerne for jagt og moms.

Skovdrift og naturforvaltning

Vi rådgiver skovejere om en række juridiske forhold omkring skovdrift.

Derimod rådgiver vi ikke om praktisk skovdrift eller naturforvaltning.

Fortidsminder i skov

Se vores vejledning om fortidsminder i skov. Den er en hjælp til både skovejere og skoventreprenører til at tage hensyn til fortidsminderne under arbejde i skovene.

Redetræer og forstyrrelse af fugle

Lovgivningen indeholder særlige regler om beskyttelse af redetræer og forstyrrelse af fugle. Find her vores notat der beskriver reglerne, og hvad du skal være opmærksom på i din skovdrift.

EU’s Tømmerforordning

EU’s Tømmerforordning kræver, at skovejerne minimere risikoen for at træ fældes ulovligt. Se vores anbefalinger til en due diligence ordning for skovejendomme.

Oplagring af flis i det fri

Læs om reglerne for oplagring af flis i det fri.

Private Skoves Økonomi

Private Skoves Økonomi er en statistik over det private skovbrugs økonomi baseret på indberetninger fra en lang række skovejere. Alle private skovejere kan bidrage til statistikken.

Private Skoves Økonomi

Læs hvordan du indberetter til statistikken og hent de seneste års statistik.

Træmarkedet

Dansk Skovforening arbejder for at give vores medlemmer den bedst mulige information om træmarkedet. Vi er dog begrænset af konkurrencelovgivningen. Læs her hvad vi kan og må informere om.

Info om træmarkedet

Læs her hvilke informationer vi kan give om træmarkedet og vores begrænsninger i forhold til konkurrencelovgivningen.

Prisstatistik for Danmark

Prisstatistikken med oplysninger om råtræsalg fra de større aktører i dansk skovbrug.

Prisstatistik for udlandet

Prisstatistikken med oplysninger om råtræsalg i udlandet.

Opmåling og klassificering

Find standarder for opmåling og klassificering af træ og link til godkendte maskinførere.

Udenlandske nyhedsbreve om træmarkede

Følg med i hvad der sker på træmarkeder i udlandet.

Medlemsinfo

Medlemsliste

Se om din nabo også er medlem i Dansk Skovforeningen.

Medlemsundersøgelse 2017

Vi gennemførte i 2017 en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed og deres forventninger og ønsker til vores arbejde.