Vejledning til anmeldelse af løse hunde

Hunde skal holdes i snor i skoven. Det siger lovgivningen.

Alligevel er det ikke usædvanligt at møde folk med løse hunde, når du færdes i skoven.

Oplever du, at de samme mennesker gentagende gange går med deres hund uden snor i skoven, kan du vælge at anmelde det til politiet. Denne mulighed er der allerede første gang, du oplever det, men det kan være en god idé at prøve en mindelig løsning først.

Politiet skal tage imod din anmeldelse og kan herefter vælge at udstede en bøde.

Vi anbefaler at anmeldelsen laves på skrift og kan med fordel indledes med:

Anmeldelse af færdsel med løs hund og anmodning om udstedelse af bøde

N.n. vil gerne anmelde færdsel med løs hund på ejendom X.x, da løse hunde i skoven er forbudt efter naturbeskyttelseslovens § 23 stk. 1. Overtrædelse kan straffes med bøde efter naturbeskyttelseslovens § 89 stk. 1, nr. 4.

Jeg har noteret følgende oplysninger om forseelsen:

En anmeldelse bør herefter indeholde følgende oplysninger:

Oplysninger til anmeldelseKommentar
Navn og adresse på den anmeldte hundeejerIfølge naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 4 har gæster i skoven oplysningspligt, hvis de optræder på en måde, som er i strid med loven. Som ejer eller som repræsentant for ejeren har du derfor i de situationer ret til at bede den pågældende om at oplyse navn og bopæl.
Evt. registreringsnummer på bilenI tilfælde hvor hundeejeren ikke vil give oplysningerne, kan dette være en måde at identificere den pågældende på.
Dato og klokkeslæt
Nærmere angivelse af stedet, hvor du mødte demFx adresse på skoven eller GPS-koordinater. Det kan også være en ide at vedlægge et kort med markering på.
Nærmere beskrivelse af hændelsenBeskriv hvordan du mødte den løse hund. Her er det også en god ide at nævne eventuelle tidligere episoder.
Navn og adresse på anmelder
Navn og adresse på eventuelle vidnerTil at underbygge din sag kan det være en god ide med vidner. Så har du kendskab til gentagelsestilfælde kan det være en god ide at være to når hundeejeren kontaktes.
Anden dokumentationDu kan med fordel tage billeder af episoden – men vær opmærksom på at nogle mennesker kan reagere kraftigt på dette.

Hvor sendes anmeldelsen hen?

Det er ikke muligt at anmelde overtrædelser af naturbeskyttelsesloven via internettet, så anmeldelsen skal sendes pr. mail eller brev til det lokale politi.

Kontakt

Hans Maltha Hedegaard

Erhvervspolitisk afdeling

Telefon: 3378 5211

E-mail: hmh@skovforeningen.dk