Kampagner

Læs om de kampagner Dansk Skovforening har afholdt siden efteråret 2018. Find også kampagnemateriale og aktiviteter på sociale medier: Facebook, LinkedIn og Twitter.

Sammen står vi stærkere

Kampagne der fortæller hvorfor danske skovejere bør melde sig ind i Dansk Skovforening.

Skov bidrager til FN’s Verdensmål

Kampagne som sætter fokus på skovenes positive bidrag til en bæredygtig udvikling.

Skov for Klima

Kampagne om de danske skoves store potentiale for at bidrage til gode klimaløsninger for Danmark.