Vi skaber politiske resultater

  • Vi påvirker ny lovgivning gennem møder, alliancer med partnere, høringssvar og omtale i medierne.
  • Vi forfølger dårlig lovgivning og administrative afgørelser, der forringer skovejernes rettigheder og skovbrugets muligheder.
  • Vi overvåger og kommenterer kommende lovgivning, der kan påvirke skovbruget. Det omfatter blandt andet lovgivning om natur, vand, miljø, skat og erhverv.
  • Vi opbygger stærke relationer til relevante ordførere og ministre på tværs af politiske skel og arrangerer konferencer på Christiansborg med stort fremmøde.
  • Vi deltager i mere end 50 nationale, regionale og lokale råd og udvalg, for eksempel Skovrådet, Vildtforvaltningsrådet, forskellige naturparkråd og kommunernes grønne råd.

Vi varetager dine interesser

Vi interesserer os for de udfordringer, du oplever som skovejer. Som medlem af Dansk Skovforening sørger vi for, at din stemme bliver hørt gennem vores politiske arbejde.

Jo flere vi er, jo stærkere står de danske skove.