Dansk Skovforening tager afstand fra Alternativet forslag om allemandsret i de private skove

Alternativet har offentliggjort, at de på den anden side af folketingsvalget vil fremlægge forslag om indførelsen af allemandsret i de danske skove – og herunder også i de private skove. Dansk Skovforening tager stærkt afstand fra forslaget.

Alternativet ønsker at modellen med allemandsret, som set i Sverige, Norge og Finland også skal gælde i de danske skove. Christian Poll fra Alternativet mener, at alle skal have ret til at slå et telt op, lave et lille bål og hygge sig.

Dansk Skovforening tager stærkt afstand fra forslaget. Skovene i Danmark adskiller sig markant fra skovene i de lande, hvor allemandsretten findes. Vi har et mindre skovareal og en større befolkningstæthed og besøgsfrekvens. Venstre og Socialdemokratiet har da også allerede været ude med, at de ikke kan støtte Alternativets forslag om allemandsret.

Såvel Dansk Skovforenings formand Niels Reventlow som direktør Jan Søndergaard blev interviewet i anledning af Alternativets forslag. Du kan høre Christian Poll (Alternativet) og Niels Reventlow på P1 og Christian poll (Alternativet) og Jan Søndergaard på P1.

Jan Søndergaard udtaler sig ligeledes til P4, Sekvenserne ligger mellem 01:24:45 – 01:25:55 og 01:31:25 – 01:34:45.

Det er også muligt at se DR’s omtale.