Du kan nu søge om tilskud til privat urørt skov

Miljøstyrelsen har åbnet årets ansøgningsrunde til tilskud til privat urørt skov. Ansøgningsfristen for urørt skov i år er den 15. juni.

Tilskudsordningen for både privat urørt skov og sammenhængende arealer er åbne for ansøgninger til og med 15. juni. Der er 12,9 mio. kr. i puljen til udlæg af privat urørt skov og 16 mio. kr. i puljen til nye sammenhængende arealer i og omkring N2000-områder.

Tilskudsordningerne er uændrede fra 2020 skriver Miljøstyrelsen.

Gratis rådgivning for skovejere

Husk at Dansk Skovforening fortsat gratis hjælper ejere af Natura 2000-fredsskovsarealer med at:

  • Få overblik over områdeudpegningen.
  • Få klarlagt hvad udpegningen betyder for skovdriften.
  • Forstå Natura 2000-plan og Natura 2000-handleplanen for udpegningen.
  • Gennemgå de betalingsordninger som staten tilbyder til fredskov i Natura 2000-områderne.