Ekskursion og møde i Fynske Skovkreds 2. februar 2017

Efter skovkredsmødet er der ekskursion med debatter om bl.a. træartsvalg, provenienser, jordbund og politik ifm. skovrejsninger.

Skovforeningen inviterer til møde i Fynske Skovkreds og ekskursion hos skovejer Jens Storm-Jensen
torsdag den 2. februar 2017 klokken 12.30 til 16.00.

Mødet er åbne for alle skovejere og disses repræsentanter.

Program for dagen

  • 12:30  Skovkredsmøde – afholdes på Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, 5672 Broby.
  • 14:00  Ekskursion hos Jens Storm-Jensen, Stokkebrovej 7, 5672 Broby.

Skovkredsmøde

Dagsorden:

  1. Hvad sker der med Skovloven? Bliver der nye muligheder for byggeri i skov? Og vil skovloven blive bevaret som selvstændig sektorlov på sigt?
  2. Nedsættelse af generationsskifteafgifterne.
  3. Information om ny kampagne mod løse hunde i naturen.
  4. Kort orientering om Skovens Dag og Genplant Planeten.
  5. Eventuelt – herunder næste møde.

Efter skovkredsmødet er der ekskursion hos skovejer Jens Storm-Jensen

Privat skovrejsning (1987-1996) på små 40 ha på tidligere agerjord uden tilskud, og ejer har selv fremdrevet de fleste planter fra frø.

Jens Storm-Jensen har en stor interesse og indsigt i provenienser og skovdrift i øvrigt.

Vi vil til fods besigtige skoven, hvor vi forhåbentlig vil få nogle gode debatter om bl.a. træartsvalg, provenienser, jordbund og politik i forbindelse med skovrejsninger.

Vi har indbudt professor Erik Dahl Kjær og seniorforsker Ulrik Braüner Nielsen til at deltage i dette møde.
Begge er medlemmer af Kåringsudvalget og Udvalget for Skovfrø og Planter, og med tilknytning til Arboretet i Hørsholm og ”Skov, Natur og Biomasse” på Københavns Universitet, og de er involveret i forskning bl.a. indenfor asketoptørre, genetik og klimaforandringer og skovenes bidrag i en biobaseret økonomi.

Drikkevarer og lokaleleje sponsoreres som vanligt af Fynske Skovbrugs Fordelingsforening.