Energinet inviterer lodsejere til borgermøder om Baltic Pipe

Energinet har sendt både miljøkonsekvensvurderingen og forslag til Landsplandirektiv for nedgravningen af en gasledning på tværs af Danmark i høring. De afholder i den forbindelse borgermøder.

Et endeligt forslag til hvor gasledningen Baltic Pipe kan kryse Danmark er nu i høring. Lodsejere har nu frem til den 12. april til at indsende høringssvar.

Forslaget kort fortalt

På visse strækninger tværs over Jylland samt under Storebælt benyttes eksisterende gasledninger.

På de øvrige strækninger skal der ske ekspropriation af arealer samt pålæggelse af driftsmæssige begrænsninger dels i den videre planlægningsperiode, dels efter gasledningens anlæg.

Forud for anlægget gælder reservationen i et bælte på 250 meter på hver side af den planlagte ledningsføring. Efter anlæg indskrænkes dette til 200 meter på hver side af ledningen. Inden for disse afstande vil der for planlægning af ny bebyggelse samt ændret anvende af arealerne skulle foretages en konkret sikkerhedsmæssig vurdering af, om ændringerne er forenelige med gasledningens eksistens. Samtidig indføres der en zone på 2 meter på hver side af gasledningen, hvor der ikke må etableres beplantning med dybtgående rødder.

Det er vigtigt, at alle jordbrugets organisationer kæmper for, at der ikke sker en fravigelse fra gæsteprincippet, og derfor bør du ikke som lodsejer på nuværende tidspunkt skrive under på aftaler med Energinet.

Det samlede høringsmateriale kan ses på Høringsportalen, herunder den nærmere placering af den foreslåede gasleding.

Energinet inviterer til borgermøder

Energinet afholder syv orienteringsmøder, hvor de vil informere om projektet. Alle er velkomne til at deltage

Alle møderne afholdes kl. 19:00 på følgende datoer og adresser:

  • Mandag den 4. marts – Pulzion, Peter Toftsvej 21, 6000 Kolding
  • Tirsdag den 5. marts – Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde
  • Onsdag den 6. marts – Arena Næstved, Ved stadion 11, 4700 Næstved (Møde omhandlende kompressorstationen)
  • Torsdag den 7. marts – Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse
  • Tirsdag den 12. marts – Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
  • Onsdag den 13. marts – Holmegaardhallen, Glasværksvej 1, 4684 Holmegaard
  • Torsdag den 14. marts – Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

 

Hvis du bliver berørt at ledningen

Muligheden for at få ændret ledningsforløbet yderligere er på nuværende tidspunkt meget begrænset.

Bliver din ejendom berørt af ledningen er det en god ide allerede nu at få dokumenteret arealerne beskaffenhed ved at tage billederne derude og registrere hvor billederne er taget. Det kan være værdifuld information når erstatningen skal fastsættes.

Såfremt du måtte have behov for konkret hjælp fra Dansk Skovforening i processen, herunder i forbindelse med kommende erstatningsberegninger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Hans Maltha Hedegaard

Seniorkonsulent

Telefon:

3378 5211

Mobil:

4025 7098