Fæld og kløv dit brænde sikkert

Glemmer du sikkerheden kan det hurtigt gå galt. Følg derfor disse helt simple råd når du henter brænde i skoven.

Det er netop nu sæson for selvskovning og sankning i skovene. En aktivitet der hvert år medfører skader med motorsav, rundsav og økse. Tallet er steget støt siden 1998. Især hænder og fingre skades, og i 5-6 tilfælde fører det til amputationer.

Det er især uprofessionelle der kommer til skade med motorsav, og det tyder på manglende viden om sikkerhed og vedligeholdelse af materiel. Mange ulykker kan undgås ved brug af personligt sikkerhedsudstyr og af en vedligeholdt motorsav, samt ved at følge helt simple sikkerhedsråd.

Vi anbefaler derfor alle – både skovejere, forvaltere, selvskovere og sankere – at læse og følge de gode vejledninger, der er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet, BAR Jord til Bord.

Dansk Skovforening har deltaget i udarbejdelsen af vejledningen og folderen.

Sankning og selvskovning medfører hvert år mange skader.

Den grundige: Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning

Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning (PDF-fil) henvender sig til skovejere, selvskovere og sankere.

Den handler om personligt sikkerhedsudstyr, motorsavens vedligeholdelse, arbejdets tilrettelæggelse, hvis skaden sker, kurser i brug og vedligeholdelse, lovgivning, ansvar og forsikring.

Vejledningen behandler ikke sikkerhedskrav til andre tekniske hjælpemidler end motorsav, fx traktor eller kløvningsmaskine.

Den praktiske: Folder til sankere

Arbejdsmiljøloven gælder også for sankere i privat ærinde i skoven og betyder, at alt arbejde skal foregå sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt. Kommer en selvskover til skade og ikke har overholdt loven, risikerer han at miste retten til erstatning fra sit forsikringsselskab.

Folderen Sikkerhed ved selvskovning og sankning (PDF-fil) gengiver i korte træk kravene til sikkerhed og adfærd ved selvskovning og sankning.

Folderen findes også i en version med en blanket til brug ved tilladelse til selvskovning og sankning (PDF-fil).